We gaan weer los, afdelingsbijeenkomst 1 september 2020

Mededelingen namens het bestuur van A63

Afdelingsbijeenkomst 1 september 2020

WE GAAN WEER LOS!

Op basis van de huidige situatie rond het COVID-19 virus (corona) en binnen de regels van de overheid met betrekking tot kleinschalige bijeenkomsten, denken wij dat het verantwoord is weer bij elkaar te komen.

We gaan dus weer starten met de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten in “De Bourskip” te Beetsterzwaag. De eerstvolgende zal dus zijn op 1 september 2020.

Eén en ander is natuurlijk gedaan in goed overleg met de beheerder van “De Bourskip” Bauke zorgt voor een inrichting van de zaal die een onderlinge afstand van 1,5 meter mogelijk maakt. Er zijn door “De Buorskip” looproutes aangegeven en desinfectiemiddelen zijn beschikbaar. De bar zal open zijn en ook hier wordt zoveel mogelijk corona-proof gewerkt.

Deze avond is er weer gelegenheid tot onderling QSO en kan iedereen een eigen (zelfbouw) project meenemen. Heb je iets gemaakt en wil je iets laten zien, neem dit dan alstublief mee. Wellicht kun je iemand anders weer tot inspiratie zijn voor een nieuw onderdeel van onze veelzijdige hobby!

We hopen uiteraard dat jullie allemaal weer komen. Wel vragen wij jullie de algemeen geldende maatregelen in acht te nemen bij klachten zoals, hoofdpijn, hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf dan thuis!

Overige van toepassing zijnde maatregelen zijn uiteraard elders te raadplegen.  Op de website van de “De Bourskip” zijn de belangrijkste ook terug te vinden: https://www.debuorskip.nl/algemeen/maatregelen-covid-19/

Mocht er in de tussentijd aanleiding zijn tot het afgelasten van deze of volgende bijeenkomsten, dan zullen we jullie hierover uiteraard tijdelijk informeren. Dit zal gebeuren met een extra CQ Friese Wouden en via onze website: a63.veron.nl.

Graag allemaal tot ziens op dinsdagavond 1 september a.s. in zalencentrum “De Buorskip”  Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan (PE1RWL) de sub-RQM van A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.nl

CQ Friese Wouden mei 2020

Hieronder kunt u de nieuwste CQ Friese Wouden downloaden:

 

Friese Radio Markt 30 mei 2020 gaat niet door !

Ook de VERON A63 Friese Wouden ontkomt er niet aan. Door de aangekondigde maatregelen van de regering kan de Friese Radio Markt niet door gaan. Er is door de commissieleden inmiddels al heel wat werk achter de schermen gedaan, het is jammer dat het niet doorgaat maar de gezondheid gaat voor.

Iedereen bedankt voor de reeds gedane moeite.

Namens de FRM Comissie.

p.s.

Alle standhouders krijgen persoonlijk bericht.

CQ Friese Wouden April 2020

Hieronder kunt u de nieuwste CQ Friese Wouden downloaden:

Géén ledenbijeenkomsten op 12 mei 2020 !

Mededeling namens het bestuur van A63

Beste afdelingsleden van A63,

Gezien de huidige situatie rond het corona virus in Nederland, zien wij als bestuur ons genoodzaakt de afdelingsbijeenkomst van 12 mei ook af te zeggen.

Hopelijk komen jullie deze periode allemaal gezond door en we rekenen erop jullie weer te treffen op één van de komende afdelingsbijeenkomsten.

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.nl