Stedenbulletin nr 13

 

Hup Friesland!

Afgelopen dinsdag had ik een vriendje op de koffie en ik zette hem een stukje oranjekoek voor.  “Nou, wat nou? Wat is dit….?”, reageerde hij. Hij kent mij als vrij krenterig en vermoedde dat er wat aan de hand was. Ik vertelde hem blij dat we een nieuwe hoogste score hadden bereikt met STA! Hij was niet onder de indruk, hij denkt altijd in het groot.

Hij was blij met het stukje koek en ik was blij met het reuzenleuke resultaat. Dus zaten we beiden grijnzend het weer, onze gezondheid en de wereldpolitiek te bespreken. Oh ja, we hadden het natuurlijk ook over de condities en dat FT8 zoveel aandacht opslorpte.

Maar wat een leuk resultaat weer! Zo met z’n allen aan zo’n score bijdragen! En dat voor de laatste stad! Dat belooft veel goeds voor de activiteiten in december, waar wij allemaal vertrouwen in hebben. Zoals dat PY-station, dat op de laatste dag meldde op het cluster: “Yesss, TNX new city!” En daar doen we het voor! Een machtig idee: Misschien wel 12 stations tegelijk in de lucht……?

 

HUP FRIESLAND.

Zet’m op, de laatste maand!

Oh ja, het eindresultaat van PF2018STA: 4700 QSO’s, verdeeld over 75,5 % CW, 19,5 % Phone en 5% digitale modes. Weten we ook waar we in december aan kunnen werken…..

Namens de werkgroep,

Martin/PA0MBD

 

 

Geen afdelingsavond op dinsdag 4 december

Zoals eerder vermeld is er besloten dat we op dinsdag 4 december geen afdelingsavond organiseren, de CQ Friese Wouden zal daardoor ook rond de Kerstdagen verschijnen. Dinsdag 8 januari is de ledenvergadering bij “de Buorskip” in Beetsterzwaag.

HAMECC werkgroep.

Jan Splinter en Ketelbinkie…

 

Wat hebben die nou met elkaar te maken?! Beiden zijn historische figuren,  maar ze hebben, heel verrassend, ook nog een ander verband, ten eerste: “Hoe komt Jan Splinter door de winter” is een eeuwenoud gezegde over de behoeftige mens die moet zien te overleven.

En ten tweede: “Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam”. Een niet zo intelligent en heel zielig lied over een jongetje dat moest gaan varen om wat voor z’n moesje te verdienen!

Verband duidelijk? Nee…?

De HAMECC werkgroep staat een moeilijke maand december te wachten. Ik kom uit Rotterdam en hoorde de roep uit het beste land van de wereld, waar het bloed bruisde en de Berenburg klokte. Niet te weerstaan, dus zit dit Ketelbinkie in die werkgroep en deelt die december-noden.

Maar misschien zijn het helemaal geen noden en springt de Friese amateur-mienskip spontaan bij. De behoefte is natuurlijk duidelijk: in de maand december komen alle 11 steden en PI4ECC in de lucht en daar zijn veel operators voor nodig. Nog meer dan die nu al actief zijn.

Voor alle zekerheid plaatsen we daarom een oproep om ons te helpen en de operator-mienskip te versterken. We hebben vele tienduizenden verbindingen gemaakt met de verschillende roepnamen en daarmee ook een behoefte gekweekt bij onze tegenstations. Velen daarvan zijn gespitst om alle steden te werken en het award te behalen. En daarom moeten wij ze wel helpen door zoveel als mogelijk in de lucht te komen.

Iedere Friese amateur is welkom, er is geen grote installatie of hoge snelheid voor nodig. Iedere mode is welkom, vooral SSB en Digitaal (RTTY, PSK). Er hoeven geen uren achter elkaar aan besteed te worden, vaak is na een half uurtje de aandacht weer verdwenen. Er hoeft alleen een log ingestuurd te worden in ADIF-formaat voor verdere verwerking. Dat moet het gebruikte log-programma wel aankunnen, evenals het veranderen van roepnaam. De ene keer kan voor stad X uitgekomen worden, de andere keer voor stad Y en dat alles vanuit de eigen shack. Een binding met die stad is niet nodig.

Om te voorkomen dat dezelfde stad tegelijkertijd meerdere malen in de lucht is, moet dat halfuurtje of uurtje gereserveerd worden. Als die procedure te omslachtig wordt gevonden, kan met mij contact opgenomen worden en dan leg ik de reservering vast. Vraag ons anders even naar de mogelijkheden!

December moet het slotakkoord worden van een bijzonder geslaagd evenement, waar velen (de vaste operators incluis) veel plezier aan hebben beleefd. Dat we dat met z’n allen mogen afsluiten…..!

Namens de (voldane) werkgroep,

Martin/PA0MBD

Verslag lezing FlexRadio 6400

Laurens heeft in 2018 een FlexRadio 6400 aangeschaft en legt op begrijpelijke manier uit welke zaken van belang zijn voordat er mee gecommuniceerd kan worden. Het systeem bestaat uit een kast met daarin een SDR transceiver en in Laurens zijn geval een user front-end in de vorm van de “Maestro” een draadloos toe te passen bedieningspaneel met aansluitingen, bedieningsknoppen en een (aanraak) display. Als user front-end kan ook dienen een smartphone, een tablet of een PC. De gebruikte gebruikerssoftware heet SmartSDR en wordt aangevuld met een Audio-configuratietool en een CAT-configuratietool. De weergegeven bandbreedte bedraagt maximaal 7 Mhz.

Het grote voordeel van deze moderne radio’s is dat naast de bovengenoemde features, het geheel op afstand te bedienen is. Alle overdracht tussen de transceiver en het bedieningpaneel gaan via IP. Alle interfacing met van CAT en Audio gebeurt volledig virtueel.

Deze radio met een snelle signaalverwerking van 122 miljoen samples per seconde zorgt voor een uitstekende resolutie. Het dynamisch bereik ligt in de orde van 145dB (!) Daarnaast levert de transceiver “Brick Wall” filtering op de contestbanden.

page1image27083904Voor Laurens gaf de remote-operation mogelijkheid de doorslag want zijn station is niet in de buurt van zijn woning. Het contest-team PI4M heeft de afgelopen CQWW SSB contest de transciever uitgebreid kunnen beproeven.

Ook vanavond demonstreert Laurens ons de transceiver. Hij logt in op zijn station in Luinjeberd èn hij heeft de mogelijkheid gekregen, gebruik te maken van het imposante zendstation 4O3A in Montenegro. Alsof hij thuis zit lijkt het wel, zoals hij over de 40 meter amateurband draait met een station dat hoog opgesteld staat op een berg hier ruim duizend kilometer vandaan.

Dus een ander voordeel van FlexRadio is dat de gebruikers elkaar de mogelijkheid kunnen bieden de bediening van hun station aan een ander over te laten.

Tenslotte geeft Laurens samen met Bouke een kort inkijkje in het maken van verbindingen in de nieuwe mode FT8.

Na afloop bedankt Laurens de aanwezigen voor hun belangstelling en ontvangt uit handen van Bert een attentie. Vanuit de zaal volgt een welgemeend applaus!

CQ Friese Wouden November 2018

De CQ Friese Wouden van November 2018 is hier te downloaden: