CQ Friese Wouden februari 2019

Hier kunt u de CQ Friese Wouden van februari 2019 downloaden.

Uitnodiging activiteit afdelingsbijeenkomst februari 2019

VERON Afdeling A63 – De Friese Wouden

Tijdens de afdelingsbijeenkomst op 5 februari 2019 willen we een technisch onderwerp behandelen waar iedereen aan kan bijdragen. De bedoeling is in de vorm van kleine workshops en/of demonstraties kennisoverdracht te stimuleren.

Deze avond keer is het onderwerp: “Radio en Computer Interfacing’’. Hierbij valt te denken aan hoe de verbinding van de transceiver met de computer tot stand komt, welke hardware, kabels en software is nodig.

Onderwerpen welke aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • CAT communicatie
  • USB vs RS232 aansluitingen
  • COM-poorten en virtuele COM-splitters
  • Interface kastjes zoals van Signalink en Microham

Maar ook over het installeren en gebruik van populaire radioamateurprogramma’s zoals:

  • Logprogramma’s als Ham Radio Deluxe (HRD), Log4OM of N1MM
  • CW decoders als CWSkimmerof CWget
  • DIGImode programma’s als WJST-X, JTalert of FLdigi

Kortom, alles wat je tot nu toe te bang was om te vragen, is nu bespreekbaar! Het is dus geen lezing of presentatie maar iedereen kan zijn kennis en ervaring delen met diegenen die juist hier vragen over hebben.

Bij deze nodigen we jullie uit om over deze onderwerpen mee te komen praten. Ben je expert of ten minste goed bedreven in een van bovengenoemde items, meld je dan even aan bij ondergetekende a.u.b. Op die manier kunnen we proberen de expertise in kaart te brengen en kunnen wij deze avond beter voorbereiden.

Ons inziens belooft dit een extreem interessante avond te worden dus graag allemaal tot ziens op 5 februari in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

 

Namens het bestuur:

Bert Kamminga, PA1BK

Secretaris VERON A63

Stedenbulletin 14

CQ de PF2018xxx

1 Januari 2019

Vermoedelijk is dit het laatste stedenbulletin. We zijn klaar, de klus zit er op! Wat hebben we een prachtige finalemaand gehad met z’n allen. Er waren dagen bij dat er 10 steden in de lucht waren in de verschillende modes.! Dat ging niet zonder slag of stoot, het was soms hééééél intensief en dat leidde dan ook de slotconclusie van de operators: “Blij dat het er op zit, maar wat heb ik er van genoten!”.

De betrokken operators hebben direct na 28 december 24.00 LT een kort overzichtje ontvangen met wat kengetallen en met een hele diepe buiging van de werkgroep voor hun prestaties. En dat een jaar lang! We zijn geëindigd met bijna 50.000 qso’s naar ruim 18.000 unieke calls. Dat betekent dat er dus velen geprobeerd hebben om meerdere steden te werken. Wat ook blijkt uit het feit dat er tot nu toe (Nieuwjaarsdag) 130 aanvragen voor het Award zijn binnengekomen. Van al die qso’s zijn er 31.500 in CW, 12.500 in Phone en 5.500 digitaal gemaakt. De condities werkten niet echt mee en het was soms ploeteren om de calls te nemen. Daarnaast was de FT8 versie 2 pas later in december beschikbaar, waardoor er maar weinig FT8 qso’s zijn gemaakt. Voor RTTY was totaal geen belangstelling……..

Zo, dat was het droge feitenmateriaal, maar er is nog meer te vemelden…. Op een wel heel afwijkende manier hebben we gestalte gegeven aan een van de motto’s van Kulturele Hoofdstad: “De Gemeenschap” en dan als onderthema “Het verbinden van mensen”. In tegenstelling tot de andere culturele evenementen, was de buitenwereld niet/nauwelijks op de hoogte van onze activiteiten, behalve natuurlijk wat zich afspeelde in het infocentrum in de Stadsoase.

Terugblikkend heeft zich toch heel wat afgespeeld in dit jaar , maar ook het jaar ervoor. Het is toch frappant dat de uitwerking van een idee helemaal afhankelijk is van de medewerking van anderen die menskracht en middelen ter beschikking stellen om het te kunnen realiseren. Nog frappanter is het dat dat ook nog gebeurd! Die mensen en die middelen zijn er dan! Heerlijk om dat mee te mogen maken. Eveneens een leuk idee dat nagenoeg alles zich heeft afgespeeld met medewerking van bedrijven, instanties en zendamateurs in Friesland.

Natuurlijk zijn er ook teleurstellingen geweest. De mooie plannen rond PI4ECC als HQ in de Blokhuispoort waren zo goed als gerealiseerd toen bleek dat we moesten verhuizen. Bij de realisatie van dat nieuwe onderkomen hebben we alle medewerking gekregen, maar de eigenaar van het pand gaf geen enkele gelegenheid om fatsoenlijke antennes te plaatsen. En dat heeft grote gevolgen gehad! Velen hadden zich opgegeven als operator, maar moesten teleurgesteld worden toen bleek dat we nauwelijks bereik hadden.

Bij aanvang van zo’n project als de stedenmarathon weet niemand precies wat verwacht mag worden van anderen. Het begon al met de contacten met AT, dat ook geen ervaring had met deze opzet. Verder had de marathon alleen kans van slagen als er voldoende stedenoperators zouden zijn. Maar hoeveel is voldoende? Genoeg friese amateurs hadden belangstelling getoond en zich opgegeven. Maar toen we eenmaal “los” waren bleek dat niet iedereen ook daadwerkelijk aan de gang ging. Anderen gingen vrolijk van start, maar haakten al spoedig af. Misschien komen we de reden nog eens te weten.

Daarom zijn we ook die operators die het volgehouden hebben (of er later bij kwamen) meer dan dankbaar. Iedereen is even waardevol geweest en we kunnen niet persoonlijk komen bedanken, maar we maken 1 uitzondering door het noemen van een de stedenoperators: OM Joeke/PA0VDV, die met 88 jaar op de teller volgehouden heeft en op een onnavolgbare manier tekeer is gegaan op het CW front.  Maar ook al die tegenstations die het mogelijk maakten om een qso te maken zijn onontbeerlijk geweest. Gezamenlijk mogen we dan ook terugkijken op een vruchtbaar jaar, waarin een uniek project volkomen geslaagd genoemd kan worden en waarin veel ervaring op allerlei terrein is opgedaan.

De werkgroep zal verder afronden met het verzenden van de QSL-kaarten en de award-aanvragen afhandelen, verantwoording afleggen naar sponsoren en al die zaken die beëindigd moeten worden. Wij maken voor alle betrokkenen een diepe buiging.

Bedankt!!

Namens de werkgroep,

Martin/PA0MBD

 

                        Stedenbulletin nr 14

41e Friese Radio Markt 2019

Download hier het affiche:

Stedenbulletin nr 13

 

Hup Friesland!

Afgelopen dinsdag had ik een vriendje op de koffie en ik zette hem een stukje oranjekoek voor.  “Nou, wat nou? Wat is dit….?”, reageerde hij. Hij kent mij als vrij krenterig en vermoedde dat er wat aan de hand was. Ik vertelde hem blij dat we een nieuwe hoogste score hadden bereikt met STA! Hij was niet onder de indruk, hij denkt altijd in het groot.

Hij was blij met het stukje koek en ik was blij met het reuzenleuke resultaat. Dus zaten we beiden grijnzend het weer, onze gezondheid en de wereldpolitiek te bespreken. Oh ja, we hadden het natuurlijk ook over de condities en dat FT8 zoveel aandacht opslorpte.

Maar wat een leuk resultaat weer! Zo met z’n allen aan zo’n score bijdragen! En dat voor de laatste stad! Dat belooft veel goeds voor de activiteiten in december, waar wij allemaal vertrouwen in hebben. Zoals dat PY-station, dat op de laatste dag meldde op het cluster: “Yesss, TNX new city!” En daar doen we het voor! Een machtig idee: Misschien wel 12 stations tegelijk in de lucht……?

 

HUP FRIESLAND.

Zet’m op, de laatste maand!

Oh ja, het eindresultaat van PF2018STA: 4700 QSO’s, verdeeld over 75,5 % CW, 19,5 % Phone en 5% digitale modes. Weten we ook waar we in december aan kunnen werken…..

Namens de werkgroep,

Martin/PA0MBD