Nieuwsbrief februari 2021

Mededelingen namens het bestuur van A63
Februari 2021

2021 – opnieuw een bijzondere start!

Helaas zijn sinds onze laatste ‘CQ Friese Wouden nieuwsbrief’ de maatregelen ter bestrijding van de pandemie alleen nog maar strenger geworden. Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn helaas niet gunstig voor onze afdelingsactiviteiten.

1ste Bestuursvergadering A63 in 2021
Onlangs hebben wij als bestuur onze eerste, online bestuursvergadering gehouden. We hebben de jaarverslagen over 2020 besproken en goedgekeurd. Inmiddels heeft ook de kascontrolecommissie decharge verleend aan onze penningmeester Johannes, PE1LUB voor zijn werk. Daarnaast zijn ook een aantal belangrijke beslissingen genomen.

Afdelingsbijeenkomsten
Het mag duidelijk zijn dat het organiseren van afdelingsbijeenkomsten voorlopig nog niet aan de orde is. Vermoedelijk zal dit niet eerder dan in het najaar van 2021 weer in beeld komen. Zodra we weer wat kunnen plannen, wordt dit vroegtijdig gemeld.

Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden
We hebben als bestuur besloten de jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan. Het is lastig en jammer om jullie niet rechtstreeks over de jaarverslagen en dergelijk te kunnen informeren. Maar de kascommissie heeft zijn werk kunnen doen en geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris als ze stukken willen inzien.

Wel hebben we een nieuw (reserve-) lid nodig voor de kascontrolecommissie. Wie hier graag een keer invulling aan wil geven kan zich melden bij de secretaris. De commissie bestaat voor 2021 overigens uit David, PC1DB en Germ, PA2GHG. Als nieuw (reserve-) lid hoef je dus normaal gesproken pas in januari 2023 aan het werk.

In de jaarvergadering komen normaal gesproken ook de bestuursverkiezingen aan de orde. Wij hebben als bestuur gemeend dit één jaar te kunnen overslaan. De volgens het schema dit jaar aftredende bestuursleden willen sowieso graag door en we denken dat in de huidige pandemische situatie een eventuele bestuurswissel niet uit de verf zal komen.

Friese Radio Markt te Beetsterzwaag
Op dit moment is het wel of niet doorgaan van de FRM 2021 hoogst onzeker. Het streven is hierover uiterlijk 1 april 2021 een besluit nemen.

QSL-Service
Onze sub-Regionale QSL Manager voor A63, Johan, PE1RWL distribueert nog steeds zoveel mogelijk de QSL-post bij jullie aan huis. Mochten jullie wensen of ideeën hebben met betrekking tot het halen en brengen van QSL-post, neem dan even contact op met Johan.

Tot slot: BLIJF GEZOND en GENIET van onze prachtige Corona-vrije hobby!

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.nl

Er zijn QSL kaarten voor:

PA0ANS, PA0BVD, PA0FEI, PA0GHR, PA0HDI, PA0KDV, PA0MBD, PA0VDV, PA0VLD, PA0ZH, PA1BK, PA1NHZ, PA1RR, PA2CJH, PA2JAJ, PA2JBN, PA3BGM, PA3BYW, PA3DIW, PA3FR, PA3FYA, PA3GSI, PA3HB, PA3HDV, PA4CW, PA5GS, PA7N, PA7TA, PA9RX, PA9Y, PC1DB, PC5E, PD0ATE, PD0MBY, PD0NHM, PD0OYF, PD1TM, PD2AVB, PD2PC, PD4RV, PD9X, PE0DNY, PE0SKA, PE1ASJ, PE1HLS, PE1JTU, PE1LUB, PE1RIT, PE1SDA, PF5T, PH0K,

Omdat er nu met het COVID-19 virus geen afdelingsbijeenkomst zijn, kunnen de kaarten bij mij thuis in Drachten worden opgehaald en/of gebracht.

Deze lijst met calls wordt automatisch gegenereerd.
Dus de mensen die geregeld de kaarten bij mij vandaan halen, kunnen dit bericht uiteraard negeren.

Het is wel handig om eerst even een afspraak te maken.
e-mail : johanfriso31@hotmail.com

73’ PE1RWL Johan