Afdelingsstation PI4EME

Onder de call PI4EME ontplooit de VERON afdeling Friese Wouden diverse activiteiten:

  • Inpraatstation voor de Friese Radio Markt (mei)
  • JOTA (oktober)

Verder is de call beschikbaar voor diverse andere activiteiten, als daartoe behoefte is.

Gebruik dient vooraf te worden aangevraagd en goedgekeurd.

Hiervoor neemt U contact op met Bert, PA1BK.

 

Zie ook onze QRZ pagina: PI4EME