Organisatie FRM Beetsterzwaag

De organisatie van de Friese Radio Markt is in handen van de VERON afdeling A63 – Friese Wouden. De eerste markt werd in 1978 georganiseerd.
De organisatie van zo’n groot evenement vraagt het hele aandacht en voorbereiding. Daartoe is een commissie van 5 afdelingsleden ingesteld, die het evenement voorbereid en leidt.

Onder de commissie ressorteert een grote groep van ca. 50 medewerkers. Zonder deze medewerkers is een evenement als dit ondenkbaar.

 

Organisatie:

VERON afdeling A63 ‘De Friese Wouden’
formeel vertegenwoordigd door de
Stichting Radiozendamateurs Friese Wouden
KvK nummer: 01179915
E-mail: frm-cie@a63.org

Inlichtingen voor handelaren:

Chris Terpstra PA0TVI
E-mail: marktmeester@a63.org

Public Relations:

Dick van Ens PA1DE
E-mail: pr.frm@a63.org