Organisatie FRM Beetsterzwaag.

De organisatie van de Friese Radio Markt is in handen van de VERON afdeling A63  Friese Wouden. De markt werd voor het eerst georganiseerd in 1978 De organisatie van zo’n groot evenement vraagt veel aandacht en voorbereiding. Daartoe is een commissie van 5 afdelingsleden ingesteld, die het evenement voorbereid en leidt.

Onder de commissie ressorteert een grote groep van ca. 50 medewerkers. Zonder deze medewerkers is een evenement als dit ondenkbaar.

Organisatie:

VERON afdeling A63 ‘De Friese Wouden’
formeel vertegenwoordigd door de,
Stichting Radiozendamateurs Friese Wouden.
KvK nummer: 01179915
E-mail: frm-cie@a63.org

Inlichtingen voor handelaren:

Marktmeester: Onno Becker Hof
E-mail: frieseradiomarkt@gmail.com

 

Public Relations:

Dick van Ens PA1DE
E-mail: pr.frm@a63.org