De geschiedenis van de FRM Beetsterzwaag

We schrijven Hemelvaartsdag 1978. De toenmalige VERON afdeling Friesland had besloten om de traditionele Hemelvaartsjacht in de bossen rond Beetsterzwaag te houden. Maar alleen maar die vossenjacht dat was wat karig, er moest maar eens wat meer gebeuren zodat het een gezellige dag werd voor een breder publiek.

Het dorpshuis ‘De Buorskip’ in Beetsterzwaag was een gezellige plek en er was ruimte genoeg om naast de vossenjacht ook een vlooienmarkt te houden. Het begon klein maar het was direct ook erg gezellig. Mensen van het eerste uur waren Cor Veldman – PEoSHF, Germ Hoekstra – PA2GHG, Jan Westerhuis – PA3AJF, Geert Hoekstra – PAoVOK maar er zullen ongetwijfeld meer zijn geweest.

De trend was gezet. Het werd zo gezellig ervaren, dat besloten werd om het volgende jaar maar weer een radiomarkt te houden in Beetsterzwaag. De Hemelvaartsjacht was dan wel ergens anders, in Groningen of in Drenthe maar de markt moest en zou er weer komen. Er werd ook een andere dag geprikt, de laatste zaterdag van de maand mei, met steevast goed weer en geen problemen met de Hemelvaartsjacht. En zo werden de volgende markten een feit. Ook was er plaats voor promotie en activiteiten en er waren stands van handelaren en particulieren, die het een en ander aan de man wilden brengen, en gaandeweg breidde de markt zich uit.

Na de splitsing van de VERON afdeling Friesland in drie gewestelijke afdelingen, werd de traditie voortgezet door de VERON afdeling Friese Wouden. De markt groeide uit tot buiten de muren van het dorpshuis. Het terrein erom heen werd ook voorzien van kramen.

Het afdelingsstation PI4EME was ’s morgens al heel vroeg QRV op de repeaters en loodste menigeen naar Beetsterzwaag. Natuurlijk kan dit alles niet meer zonder een goede organisatie. In de eerste jaren, met een geringere omvang, was dit nog door enkele medewerkers te doen. Maar de markt groeide en bloeide en het terrein werd afgesloten en was alleen nog toegankelijk voor betalende bezoekers. Het aantal medewerkers schommelt nu rond de vijftig personen. De voorbereidingen zijn tot in detail geregeld, er is een draaiboek voor de voorbereidingen en er is een commissie. De dag zelf heeft een punctueel draaiboek, waarin alles tot op de minuut nauwkeurig is vastgelegd. De vaste medewerkers weten zo langzamerhand blindelings hun taak uit te voeren. Voor alle medewerkers is er een voorbereidingsbijeenkomst op de dinsdag voorafgaande aan de markt, en een evaluatiebijeenkomst op de dinsdag na de markt. Dit evenement is een sociaal bindende factor geworden voor de medewerkers en natuurlijk ook voor de bezoekers.

73, Kor – PAoKDV