De geschiedenis van de FRM Beetsterzwaag

We schrijven Hemelvaartsdag 1978. De toenmalige VERON afdeling Friesland had besloten om de traditionele Hemelvaartsjacht in de bossen rond Beetsterzwaag te houden. Maar alleen die jacht? nou nee, er moest maar eens wat meer gebeuren, zodat het een gezellige dag werd voor een breder publiek. Het dorpshuis ‘De Buorskip’ in Beetsterzwaag was een gezellig oord en er was ruimte genoeg om naast die vossenjacht ook een vlooienmarkt te houden. En zo gebeurde het. Het begon klein, maar het was direct ook erg gezellig ! Mensen van het eerste uur waren; Cor Veldman – PEoSHF, Germ Hoekstra – PA2GHG, Jan Westerhuis – PA3AJF, Geert Hoekstra – PAoVOK en er zullen ongetwijfeld meer zijn geweest.

De trend was gezet. Het werdt zo gezellig ervaren, dat besloten werd om het volgende jaar weer een radiomarkt te houden in Beetsterzwaag. De hemelvaartsjacht was dan wel ergens anders (Groningen of Drenthe), maar de gezelligheid van die markt moest en zou er weer komen. Er werd ook een andere dag geprikt, de laatste zaterdag van de maand mei. Steevast goed weer en geen probleem met de Hemelvaartsjacht. En zo werden de volgende markten een feit. Er was plaats voor promotie en activiteiten en er waren stands van handelaren en particulieren, die het een en ander aan de man wilden brengen. Gaandeweg breidde de markt zich uit, we kregen de naam ‘Gezelligste radiomarkt van Nederland’ toebedeeld.

Na de splitsing van de VERON afdeling Friesland in drie gewestelijke afdelingen, werd de traditie voortgezet door de VERON afdeling Friese Wouden. De markte groeide uit tot buiten de muren van het dorpshuis. Het terrein erom heen werd ook voorzien van kraampjes. Het afdelingsstation PI4EME was ‘s morgens al heel vroeg QRV op de repeaters en loodste menigeen naar Beetsterzwaag. Natuurlijk kan dit alles niet meer zonder een speciale organisatie. In de eerste jaren, met een geringere omvang, was dit nog door enkele medewerkers te doen. Maar de markt groeide en bloeide en het terrein werd afgesloten en was alleen toegankelijk voor betalende bezoekers. Het aantal medewerkers schommelt nu rond de vijftig. De voorbereidingen zijn tot in detail geregeld, er is een draaiboek voor de voorbereidingen en er is een commissie. De dag zelf heeft een punctueel draaiboek, waarin alles tot op de minuut nauwkeurig is vastgelegd. De vaste medewerkers weten zo langzamerhand blindelings hun taak uit te voeren. Maar voor alle medewerkers is er een voorbereidingsbijeenkomst op de dinsdag voorafgaande aan het evenement en een evaluatiebijeenkomst op de dinsdag na de markt. En de opkomst is altijd heel hoog. Dit evenement is een sociaal bindende factor geworden voor de medewerkers en natuurlijk ook voor de bezoekers.

73, Kor – PAoKDV