Mededelingen namens het bestuur van A63

Afdelingsbijeenkomst VERON A63 – Friese Wouden, maandag 03 april.

Voorstellen voor de VERON VR
We gaan deze avond beginnen met de behandeling van de voorstellen voor de VERON Verenigingsraad (VR). Het is niet de bedoeling inhoudelijke op de voorstellen in te gaan en we zullen de stemming schriftelijk afhandelen. Kijk dus van tevoren even op de VERON website of in de Electron wat de voorstellen inhouden en bepaal alvast je stemgedrag. Het zijn dit jaar maar 6 stuks. Mocht je de voorstellen in detail willen inzien, neem dan even contact op met ondergetekende.

Lezing meteor scatter met de camras websdr
Simon Bijlsma, PA7SB gaat deze avond een lezing geven over meteor scatter met de camras websdr. Het zal gaan over de theorie van meteoren waarnemen met behulp van radio en de bouw van de camras websdr die  opgezet is voor meteorscatter op 2m en 6m.  Als het mogelijk is die avond kan Simon ook live de webSDR laten zien; http://websdr.camras.nl:8901/?tune=49988.50usb

Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 3 april a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19:30 en de zaal is open vanaf 19:00 uur.

Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.nl

Donaties voor Contestgroep PI4M kraam Friese Radio Markt 

Afgelopen jaren zijn wij goed gesteund door de leden van de VERON A63 met inbreng voor onze kraam op de Friese Radiomarkt, o.a. oude radio’s, antennes, computer accessoires, voedingen, bossen oude coax etc. allemaal t.b.v. de Contestgroep PI4M. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van nieuwe antenne systemen, automatisering en coaxkabel.

Kijkt u voor de zekerheid ook even op zolder, misschien staat er nog iets waarvan u het eigenlijk zonde vindt dat het niet wordt gebruikt of naar de milieustraat gebracht moet worden? Neem dan contact op met onderstaande dan halen wij het graag bij u vandaan!

73′ Laurens Sierdsma PD9X

Tel: 06-20307603

lsierdsma@gmail.com

43ste Friese Radio Markt.

43e Friese Radio Markt.

Ja je leest het goed al weer de 43e keer en de Frm commissie is al weer met de voorbereidingen bezig. De PR is weer bezig om onze gezelligste markt onder het publiek aandacht te geven. Affiches gaan al weer rond.

Het gelikte draaiboek zal weer aangepast worden met de nieuwste gegevens. De standhouders krijgen binnenkort ook weer de uitnodiging. Kortom er is al weer een aardige activiteit.

En! ook de grote groep medewerkers krijgen binnenkort weer de uitnodiging om mee te denken en mee te helpen op “onze” radiomarkt.

We weten uit de jarenlange ervaring dat er soms iets aan verloop is van medewerkers, door gezondheidsklachten, te oud om te helpen of de bewuste dag heb je iets anders gepland, wat de reden dan ook mag zijn.

Ja denk je “ ik zou wel willen helpen” maar niet de hele dag, ook dat is voor ons geen probleem want je bepaalt zelf welk dagdeel je zou willen helpen. In overleg kunnen we je inplannen op jou gewenst moment.

Je kunt je bij voorkeur aanmelden op mail adres: frm-cie@a63.org

Alvast dank en graag tot ziens,

Namens de Frm commissie Roel Pot (PD0OYF)

https://a63.veron.nl/frm/

NB: lees aub ook het stuk over “nieuwe marktmeester gevraagd”.

 

Icon of FRM 2023 Affiche FRM 2023 Affiche (383.1 KiB)

Friese Radio Markt draaiende houden, een hele kunst!

Friese Radio Markt draaiende houden, een hele kunst!

Er is al heel wat geschreven over het besturen van verenigingen. Het is en blijft lastig om goede bestuursleden te vinden. Bij de Friese Radio Markt waar ik sinds 1990 commissielid van ben is dat helaas niet anders.

Even eerlijk: hoe graag ik het anders zou zien, onze FRM staat op omvallen. Er zijn te weinig commissieleden wat zorgt voor te veel taken voor te weinig mensen (sommige hebben zelf dubbele functies). Dat gaat me aan het hart!

Wat is er aan de hand?

In de maatschappij zie je steeds meer de tendens van commercialisering en individualisering. Deze ontwikkeling staat haaks op het verenigingsleven waar juist de gezamenlijkheid bovenaan staat. We zien het gebeuren dat leden zich gedragen als consumenten met daarbij de steeds hoger wordende eisen en wensen.  Een tegengeluid is er ook. Uit een Verenigingsmonitor is gebleken dat gezelligheid en saamhorigheid de belangrijkste reden is om bij een vereniging te gaan. Dus leden zoeken zeker naar verbinding en ergens bij horen. En dat kan ook binnen een bestuur/commissie.

Zou jij

Onze vereniging willen bijstaan, wat we zoeken is een nieuw commissielid voor de FRM, in eerste instantie een marktmeester, uiteraard laten we je niet zwemmen en zullen je ondersteunen daar waar nodig is. Eventueel zijn we bereid om te schuiven in de takenpakketten binnen de FRM commissie om ieders motivatie en competentie zoveel mogelijk te laten aansluiten.

Meldt je nu aan

Om mede leiding en invulling aan de gezelligste radio markt van Nederland te geven. Ook handelaren en de medewerkers (vrijwilligers) beamen dit
Meldt je aan bij ondergetekende of bij het bestuur, ook als je vragen hebt, want zonder een voltallige commissie gaat het helaas niet!

Johannes, PE1LUB (penningmeester)

P.S

Alle vrijwilligers van de FRM nogmaals mijn dank, ik vind het elk jaar weer bijzonder om te zien met hoeveel plezier jij je taak in goede harmonie met de andere medewerkers weer doet!  Mogen we ook dit jaar weer op jou rekenen? Ook nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom!

 

Icon of FRM 2023 Affiche FRM 2023 Affiche (383.1 KiB)

 

Mededelingen namens het bestuur van A63

6 februari 2023: Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden

Allereerst iedereen nog de beste wensen voor het net gestarte nieuwe jaar!

De eerst volgende afdelingsbijeenkomst is, zoals eerder aangekondigd, op MAANDAGAVOND 6 februari 2023. Dit zal dan tevens onze huishoudelijke jaarvergadering zijn. Waar we vorig jaar de vrijdagavond als vaste afdelingsavond hadden bedacht, willen we het dit jaar op de maandagavond gaan proberen. Mede op verzoek van De Bourskip.

Bij deze de officiële uitnodiging:

Uitnodiging

voor de

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering 2023

op

maandag 6 februari 2023

Hierbij nodigt het bestuur van de VERON Afdeling A63 – Friese Wouden

alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse huishoudelijke vergadering

op maandag 6 februari 2023 in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretaris 2022
 4. Jaarverslag penningmeester 2022 en begroting 2023
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Verkiezing kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:

 1. Penningmeester Johannes Blom, PE1LUB

(tegen-) Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris

 1. Voorstellen VERON verenigingsraad (VR) 2023
 2. Samen over de toekomstige activiteiten van A63 spreken
 3. Rondvraag
 4. Sluiting, aansluitend onderling QSO

  Na het min of meer officiële gedeelte is er voldoende tijd voor onderling QSO. De consumpties zijn deze avond op kosten van de afdeling.

  De jaarlijkse huishoudelijke vergadering is een belangrijke bijeenkomst van onze afdeling. Tijdens de jaarvergadering kunnen jullie kenbaar maken wat jullie van de afdeling verwachten en kunnen jullie meepraten en meebeslissen over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt jullie komst dus zeer op prijs en wil dit belonen met een klein aardigheidje wat je ontvangt tijdens de bijeenkomst.

  Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 6 februari a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

  Namens het bestuur:

  Bert, PA1BK

  Secretaris VERON A63

  secretaris.a63@veron.nl