Contestgroep PI4M

Donaties voor PI4M kraam tbv voor de Friese Radio Markt

Afgelopen jaren zijn wij erg gesteund door de leden van a63 met inbreng voor onze kraam van de contestclub PI4M. Oude radio’s, antennes, computer accesoires, voedingen en bossen coax etc.

Dit jaar is de inbreng helaas niet groot genoeg om een kraam te vullen.

Kijkt u voor de zekerheid toch nog even op zolder, misschien staat er nog iets waarvan u het eigenlijk zonde vind dat het niet gebruikt wordt of naar de milieustaat gebracht moet worden? Neem dan contact op met onderstaande en, wij halen het graag bij u op.
Vorige jaren was de kraam volledig leeg verkocht!
73 Laurens Sierdsma PD9X

lsierdsma@gmail.com

Friese Radio Markt te Beetsterzwaag.

Informatie over de Friese Radio Markt te Beetsterzwaag.

44ste Friese Radiomarkt in Beetsterzwaag.

Inmiddels zijn de commissieleden alweer actief bezig met de voorbereidingen voor het organiseren van de 44ste Friese Radiomarkt.

Ook deze keer verwachten we, net als voorgaande jaren, weer veel bezoekers uit het hele land, en ook vanuit het buitenland komen de radiozendamateurs onze markt bezoeken.

De datum voor de 44ste radiomarkt is op zaterdag 25
mei 2024 in en rondom “de Buorskip” aan de Vlaslaan
26, 9255 CH in Beetsterzwaag en de markt is geopend van 09:00 uur tot 15:00 uur. De entreeprijs is € 6,- en er kan gepind worden.

Voor de radiozendamateur en elektronica liefhebber is dit de dag om je slag te slaan, hier vind je de onderdelen waar je naar op zoek bent. Onze markt is al jaren bekend als een gezellige markt waar het goed vertoeven is. Ruim 100 handelaren uit binnen en buitenland zullen er hun koopwaar aanbieden zoals bijvoorbeeld, oud, nieuw en dumpmateriaal, radio/zendontvangers, computers, antennes, kabel, gereedschap en vele andere zaken, te veel om op te noemen.

De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de Vlaslaan, wordt aangegeven door borden. Voor de mindervalide bezoekers zijn er parkeerplaatsen tegenover de ingang van de markt. De door de oranje hesjes herkenbare medewerkers van de FRM, wordt u naar een parkeerplaats verwezen. Voor de vergunning houdende radiozendamateurs is er een inpraatstation actief op de repeater van Heerenveen. De frequenties zijn 145.700 MHz en 430.025 MHz.

Medewerker(sters) Friese Radio Markt 2024

Binnenkort is het weer zover onze 44e FRM (Friese Radio Markt) op 25 mei 2024. De voorbereiding van de markt gaat als een speer, al zeg ik het zelf, de standhouders bezetting is al voor ruim 75% bevestigd. Hekken zijn geregeld, marktkramen zijn geregeld, uiteraard is de vergunning geregeld, en de kassahokjes bij de gemeente besteld.

En gelukkig zijn veel vrijwilliger-(sters) weer bereid om ons ook deze 44ste keer weer te helpen. Op dit moment hebben we 34 vrijwilligers op papier, MAAR het moeten er eigenlijk 40 worden om alles goed en handelbaar te organiseren. DUS doen we toch nog maar eens een dringend beroep op je, om je alsnog op te geven als medewerker-(ster)

We hebben dus nog 6 vrijwilligers-(sters) nodig, misschien is je echtgenoot-(te) vriend-(in), of kennis ook wel geïnteresseerd in onze markt, en zou ook wel een aantal uren willen helpen. Vacature’s zijn er ook nog voor onze belangrijke functie als kassamedewerker-(ster). En nog een belangrijke wijziging is de datum waarop we onze voorbereiding met je willen bespreken.

Woensdag 15 mei medewerkersbijeenkomst 20:00-21:30 uur

Maandag 27 mei evaluatiebijeenkomst 20:00-31:30 uur

In De Buorskip.

Ik zie je aanmelding als medewerker-(ster) graag tegemoet bij voorkeur via mail:

pd0oyf@veron.nl

Maar via een app’je mag ook: 0644068957

En om te delen ons affiche: https://a63.veron.nl/download/frm/2024/FRM-2024-Affiche.pdf

 

Met vriendelijke groet,

Roel Pot PD0OYF

Karturf 20

9202 MC Drachten.

Tel: 0031644068957

Mail: pd0oyf@hotmail.com

Friese Radio Markt 2024

Amandement op VR voorstellen

Mededelingen namens het bestuur van A63

VERON Verenigingsraad (VR) – Amendement op VOORSTELLEN

Zoals eerder aangekondigd, gaan we in de pauze van de afdelingsbijeenkomst van 8 april as de stemming van de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VR) afhandelen. We gaan de voorstellen niet inhoudelijk bespreken maar alle aanwezige leden van A63 krijgen de gelegenheid schriftelijk met behulp van stemformulieren hun stemmen uit te brengen. Aan het eind van de avond zullen we het voortvloeiende stemgedrag van A63 bekend maken.

Het is dus belangrijk dat iedereen vooraf de voorstellen doorneemt en zijn stemgedrag bepaald.

Eerder stuurden wij al de ZES (6) voorstellen welke dit jaar in de VR zullen worden ingebracht. Overigens zijn de voorstellen inmiddels ook terug te vinden in de april editie van de Electron.

Hieronder volgen een tweetal (2) amendementen op voorstel vier als aanvulling:


Door A13 Eindhoven is een amendement ingebracht op voorstel 4. Het amendement luidt als volgt:

Amendement 4a:

De VR draagt het HB op om te onderzoeken of het mogelijk is of CW-examens door een externe partij afgenomen kunnen worden waarbij de resultaten door de RDI erkend en vermeld kunnen worden op het registratiebewijs.

Motivatie van dit amendement:

In het voorstel van de afdeling Leiden staat benoemd dat het doel is bij de RDI te bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren.

Zoals te lezen is in het naschrift van het HB is een voortrekkersrol van de hierin RDI uitgesloten, dit voorstel is daardoor al bij voorbaat gedoemd te mislukken.

De theorie-examens worden door een externe partij, het CBR, afgenomen en de resultaten hiervan worden door de RDI erkend.

Een dergelijke manier van werken zou ook voor CW mogelijk moeten zijn.


Door A22 Zuid-Limburg is eveneens een amendement ingediend op voorstel 4. Het amendement luidt als volgt:

De huidige formulering van voorstel 4 plaatste ons voor problemen. Wij stellen daarom voor om het voorstel te amenderen.

Oorspronkelijke formulering: Bij het RDI bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren.  Onze aanname is dat met “dit” een morse examen wordt bedoeld.

 

Amendement 4b:

Afdeling A22 Z-Limburg stelt voor het voorstel 4 als volgt aan te passen:

In overleg treden met RDI over de voorwaarden waaronder een met goed resultaat afgelegd (in Nederland) georganiseerd morse examen, wordt geaccepteerd voor de vermelding “CW included” op het registratiebewijs.

Toelichting: Het is bekend dat de wettelijke grondslag voor het RDI niet meer aanwezig is. RDI zal daarom zelf geen morse examens organiseren.

Indien RDI aangeeft wat de criteria voor de vermelding “CW included” zijn, dan is het aan de organisatoren van een morse examen om hieraan te voldoen.

***


Graag allemaal tot ziens op maandagavond 8 april a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl