Open monumentendag met als thema, verbinding.

Op 14 september aanstaande vindt de Open Monumentendag plaats. In Smallingerland worden op die zaterdag veel evenementen georganiseerd waarbij het centrale thema “verbinden” is.

De organisatie is in handen van de stichting Smelne’s Erfskip, in samenwerking met de gemeente Smallingerland.

Mijn buurman, P. Modderman, is bestuurslid van Smelne’s Erfskip en heeft mij gevraagd of onze vereniging een bijdrage wil leveren aan genoemd evenement. Zijn idee is dat het zendamateurisme een mooi voorbeeld van “verbinden” is. Het zou mooi zijn als de Veron zich kan presenteren en het publiek zowel informatief als interactief kennis kan maken met het zendamateurisme. De wijze waarop zou in overleg met de stichting en gemeente kunnen plaatsvinden. 

Als er belangstelling is vanuit de vereniging dan graag reageren, meld je dan aan bij de heer Modderman, 

Broekfinne 65

9213 RM, De Wilgen. 

Tel +31 6 53 96 0445 

Aanmelden kan eventueel ook bij Arno van Asperen (PA2JAJ)

Broekfinne 63 

9213 RM De Wilgen

Tel +31 6 53 31 2336

Met vriendelijke groet,

73 PA2JAJ 

E-Mail pa2jaj@veron.nl

Foto’s Friese Radiomarkt 2024

Een kleine fotoimpressie van de Friese Radio Markt 2024

Contestgroep PI4M

Donaties voor PI4M kraam tbv voor de Friese Radio Markt

Afgelopen jaren zijn wij erg gesteund door de leden van a63 met inbreng voor onze kraam van de contestclub PI4M. Oude radio’s, antennes, computer accesoires, voedingen en bossen coax etc.

Dit jaar is de inbreng helaas niet groot genoeg om een kraam te vullen.

Kijkt u voor de zekerheid toch nog even op zolder, misschien staat er nog iets waarvan u het eigenlijk zonde vind dat het niet gebruikt wordt of naar de milieustaat gebracht moet worden? Neem dan contact op met onderstaande en, wij halen het graag bij u op.
Vorige jaren was de kraam volledig leeg verkocht!
73 Laurens Sierdsma PD9X

lsierdsma@gmail.com

Friese Radio Markt te Beetsterzwaag.

Informatie over de Friese Radio Markt te Beetsterzwaag.

44ste Friese Radiomarkt in Beetsterzwaag.

Inmiddels zijn de commissieleden alweer actief bezig met de voorbereidingen voor het organiseren van de 44ste Friese Radiomarkt.

Ook deze keer verwachten we, net als voorgaande jaren, weer veel bezoekers uit het hele land, en ook vanuit het buitenland komen de radiozendamateurs onze markt bezoeken.

De datum voor de 44ste radiomarkt is op zaterdag 25
mei 2024 in en rondom “de Buorskip” aan de Vlaslaan
26, 9255 CH in Beetsterzwaag en de markt is geopend van 09:00 uur tot 15:00 uur. De entreeprijs is € 6,- en er kan gepind worden.

Voor de radiozendamateur en elektronica liefhebber is dit de dag om je slag te slaan, hier vind je de onderdelen waar je naar op zoek bent. Onze markt is al jaren bekend als een gezellige markt waar het goed vertoeven is. Ruim 100 handelaren uit binnen en buitenland zullen er hun koopwaar aanbieden zoals bijvoorbeeld, oud, nieuw en dumpmateriaal, radio/zendontvangers, computers, antennes, kabel, gereedschap en vele andere zaken, te veel om op te noemen.

De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de Vlaslaan, wordt aangegeven door borden. Voor de mindervalide bezoekers zijn er parkeerplaatsen tegenover de ingang van de markt. De door de oranje hesjes herkenbare medewerkers van de FRM, wordt u naar een parkeerplaats verwezen. Voor de vergunning houdende radiozendamateurs is er een inpraatstation actief op de repeater van Heerenveen. De frequenties zijn 145.700 MHz en 430.025 MHz.

Medewerker(sters) Friese Radio Markt 2024

Binnenkort is het weer zover onze 44e FRM (Friese Radio Markt) op 25 mei 2024. De voorbereiding van de markt gaat als een speer, al zeg ik het zelf, de standhouders bezetting is al voor ruim 75% bevestigd. Hekken zijn geregeld, marktkramen zijn geregeld, uiteraard is de vergunning geregeld, en de kassahokjes bij de gemeente besteld.

En gelukkig zijn veel vrijwilliger-(sters) weer bereid om ons ook deze 44ste keer weer te helpen. Op dit moment hebben we 34 vrijwilligers op papier, MAAR het moeten er eigenlijk 40 worden om alles goed en handelbaar te organiseren. DUS doen we toch nog maar eens een dringend beroep op je, om je alsnog op te geven als medewerker-(ster)

We hebben dus nog 6 vrijwilligers-(sters) nodig, misschien is je echtgenoot-(te) vriend-(in), of kennis ook wel geïnteresseerd in onze markt, en zou ook wel een aantal uren willen helpen. Vacature’s zijn er ook nog voor onze belangrijke functie als kassamedewerker-(ster). En nog een belangrijke wijziging is de datum waarop we onze voorbereiding met je willen bespreken.

Woensdag 15 mei medewerkersbijeenkomst 20:00-21:30 uur

Maandag 27 mei evaluatiebijeenkomst 20:00-31:30 uur

In De Buorskip.

Ik zie je aanmelding als medewerker-(ster) graag tegemoet bij voorkeur via mail:

pd0oyf@veron.nl

Maar via een app’je mag ook: 0644068957

En om te delen ons affiche: https://a63.veron.nl/download/frm/2024/FRM-2024-Affiche.pdf

 

Met vriendelijke groet,

Roel Pot PD0OYF

Karturf 20

9202 MC Drachten.

Tel: 0031644068957

Mail: pd0oyf@hotmail.com

Friese Radio Markt 2024

Amandement op VR voorstellen

Mededelingen namens het bestuur van A63

VERON Verenigingsraad (VR) – Amendement op VOORSTELLEN

Zoals eerder aangekondigd, gaan we in de pauze van de afdelingsbijeenkomst van 8 april as de stemming van de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VR) afhandelen. We gaan de voorstellen niet inhoudelijk bespreken maar alle aanwezige leden van A63 krijgen de gelegenheid schriftelijk met behulp van stemformulieren hun stemmen uit te brengen. Aan het eind van de avond zullen we het voortvloeiende stemgedrag van A63 bekend maken.

Het is dus belangrijk dat iedereen vooraf de voorstellen doorneemt en zijn stemgedrag bepaald.

Eerder stuurden wij al de ZES (6) voorstellen welke dit jaar in de VR zullen worden ingebracht. Overigens zijn de voorstellen inmiddels ook terug te vinden in de april editie van de Electron.

Hieronder volgen een tweetal (2) amendementen op voorstel vier als aanvulling:


Door A13 Eindhoven is een amendement ingebracht op voorstel 4. Het amendement luidt als volgt:

Amendement 4a:

De VR draagt het HB op om te onderzoeken of het mogelijk is of CW-examens door een externe partij afgenomen kunnen worden waarbij de resultaten door de RDI erkend en vermeld kunnen worden op het registratiebewijs.

Motivatie van dit amendement:

In het voorstel van de afdeling Leiden staat benoemd dat het doel is bij de RDI te bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren.

Zoals te lezen is in het naschrift van het HB is een voortrekkersrol van de hierin RDI uitgesloten, dit voorstel is daardoor al bij voorbaat gedoemd te mislukken.

De theorie-examens worden door een externe partij, het CBR, afgenomen en de resultaten hiervan worden door de RDI erkend.

Een dergelijke manier van werken zou ook voor CW mogelijk moeten zijn.


Door A22 Zuid-Limburg is eveneens een amendement ingediend op voorstel 4. Het amendement luidt als volgt:

De huidige formulering van voorstel 4 plaatste ons voor problemen. Wij stellen daarom voor om het voorstel te amenderen.

Oorspronkelijke formulering: Bij het RDI bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren.  Onze aanname is dat met “dit” een morse examen wordt bedoeld.

 

Amendement 4b:

Afdeling A22 Z-Limburg stelt voor het voorstel 4 als volgt aan te passen:

In overleg treden met RDI over de voorwaarden waaronder een met goed resultaat afgelegd (in Nederland) georganiseerd morse examen, wordt geaccepteerd voor de vermelding “CW included” op het registratiebewijs.

Toelichting: Het is bekend dat de wettelijke grondslag voor het RDI niet meer aanwezig is. RDI zal daarom zelf geen morse examens organiseren.

Indien RDI aangeeft wat de criteria voor de vermelding “CW included” zijn, dan is het aan de organisatoren van een morse examen om hieraan te voldoen.

***


Graag allemaal tot ziens op maandagavond 8 april a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl

Mededelingen bestuur VERON A63

8 april 2024: afdelingsbijeenkomst VERON A63 – Friese Wouden

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is op MAANDAGAVOND 8 april 2024. Deze avond komt Joop van der Does (PA3JD) uit Dedemsvaart een lezing geven over de ontwikkeling en toepassing van radar in de luchtoorlog boven Noord-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Joop is een expert op het gebied van communicatie- en navigatiemiddelen zoals die ontwikkeld en gebruikt werden in de 2e Wereldoorlog. Deze presentatie spitst zich toe op de Duitse systemen als Himmelbett, X-Gerät en de Naxos- en Lichtenstein radarsystemen, maar er wordt ook aandacht besteed aan de systemen die werden toegepast door de RAF, zoals het Oboe navigatiesysteem en het Chain Home system.

Deze lezing is een ‘must’ voor geïnteresseerden en voor mensen die minder thuis zijn op dit onderwerp, is het op zijn minst een sterke aanrader. Voor velen zal het een ‘eyeopener’ zijn om te horen en te zien hoever zowel Duitsland als de geallieerden toen al gevorderd waren met het toepassen van ultrahoge frequentietechnieken.

Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 8 april a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl


VERON Verenigingsraad (VR) – VOORSTELLEN

In de pauze van de afdelingsbijeenkomst van 8 april as gaan we de stemming van de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VR) afhandelen. We gaan de voorstellen niet inhoudelijk bespreken maar alle aanwezige leden van A63 krijgen de gelegenheid schriftelijk met behulp van stemformulieren hun stemmen uit te brengen. Aan het eind van de avond zullen we het voortvloeiende stemgedrag van A63 bekend maken.

Het is dus belangrijk dat iedereen vooraf de voorstellen doorneemt en zijn stemgedrag bepaald. Hieronder volgen de ZES (6) voorstellen welke dit jaar in de VR zullen worden ingebracht:

Voorstel 1 VERON HB

Voorstel: wijziging hoogte jaarlijkse afdrachten aan de VERON afdelingen

Probleem omschrijving:

Door voornamelijk de fors gestegen bankkosten gaat vooral bij kleinere afdelingen relatief veel van de jaarlijkse afdracht op aan vaste lasten zodanig dat deze stijging de normale percentuele contributieverhoging overstijgt. Op de laatste VR heeft het HB aangegeven op de VR van 2024 te komen met een passend voorstel om hieraan tegemoet te komen.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Voorgesteld wordt de huidige afdelingsafdracht verdeelsleutel zodanig te wijzigen zodat elke

Afdeling 5 maal de contributie ontvangt in plaats van 3 maal. Dit betekent een verhoging van de afdelingsafdracht voor elke afdeling van 2 maal de contributie (in 2024 € 106) zodat de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel als volgt is:

– 5 x contributie

– voor de 1e 20 leden 30% van de contributie

– voor de 2e 20 leden 20% van de contributie

– voor de rest van het ledental 10% van de contributie

Voorbeeld: Voor een afdeling met 150 leden, met de huidige contributie van € 53:

– 5 x € 53 = € 265,00 (dat was 3 x € 53= € 159,00)

– 1e 20 leden: 20 x (30% van € 53) = € 318,00

– 2e 20 leden: 20 x (20% van € 53) = € 212,00

– rest, 150 – 40 = 110 x (10% van € 53) = € 583,00

Totaal is dat € 1.378,00, een verhoging van € 106,00(= 2maal de contributie van € 53.)

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Dit voorstel betekent een permanente kostenstijging voor de vereniging van 61x 2= 122x de contributie, in 2024 kost dit de vereniging € 6.466.


Voorstel 2 A13 Eindhoven

 

Voorstel: oude VERON publicaties in PDF

Kan worden onderzocht (en uitgevoerd indien haalbaar) of VERON-publicaties van o.a. Dick Rollema PA0SE en mogelijk ook andere publicaties, welke waarschijnlijk nooit meer in druk zullen verschijnen, als PDF beschikbaar kunnen worden gesteld aan VERON leden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via het Servicebureau zoals dat ook met het boek “Vijftig jaar Veron, honderd jaar radio” en “kanaal 3700” gebeurd is.

Probleem omschrijving:

In de geschiedenis van de VERON zijn vele mooie publicaties verschenen, veelal gewaardeerde naslagwerken voor de ervaren amateur en een inspiratie voor beginnende amateurs. Het stukje in de Electron van januari 2024 over Dick Rollema is een appetizer, maar de Reflecties deel 1 en 2 van 1969 t/m 1982 en 1983 t/m 1986 waarnaar wordt verwezen zijn niet meer te verkrijgen en niet te vinden op internet.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Maak oude publicaties waarvan herdruk zeker niet meer plaats gaat vinden beschikbaar voor leden van de VERON. Dit kan bijvoorbeeld via de webshop in de vorm van een, desnoods gepersonaliseerde, PDF. Op deze manier blijft waardevolle naslag nog beschikbaar.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Bij nieuwe projecten en experimenten wordt vaak op internet gezocht en in oude publicaties gekeken. In het bijvoorbeeld het geval van PA0SE gaan zijn ideeën, werk en de heldere uitleg van lastige materie dan niet verloren en kunnen anderen inspireren. Op deze manier creëer je een naslagwerk voor meerdere generaties.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel `manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

Dat is voor ons helaas niet in te schatten, men zou kunnen kijken naar wat het boek “Vijftig jaar Veron, honderd jaar radio” aan “manpower” gekost heeft. Wellicht zijn er van een aantal publicaties al PDF bestanden aanwezig of eenvoudig te genereren. Aanbieden via de webshop zal in ieder geval wat opbrengsten generen, het zou mooi zijn als deze minimaal de kosten zouden dekken.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar:

Aangezien wij niet weten wat de werkzaamheden zijn, wat er aanwezig is en of er specialistische kennis noodzakelijk is kunnen wij hier niets zinnigs over zeggen.

HB:

Het HB deelt de mening dat er in de geschiedenis van onze vereniging veel mooie publicaties zijn verschenen. Het digitaal beschikbaar stellen van oude publicaties is op grond van de Auteurswet uitsluitend mogelijk indien de uitgever in het bezit is van een verklaring met daarin de toestemming van de auteur. In het pré-digitale tijdperk bestonden dit soort verklaringen logischerwijs niet, waardoor we gehouden zijn aan het auteursrecht dat geldt tot 70 jaar na overlijden van de auteur. Dit geldt voor de in het voorstel benoemde uitgaven van Dick Rollema, maar ook voor andere uitgaven die de VERON heeft gedaan -waaronder ook het Electron- van vóór 1997. Voor uitgaven die zijn gedaan vanaf 1997 wordt door de vereniging wél toestemming voor het digitaal beschikbaar stellen aan auteurs gevraagd.


Voorstel 3 A13 Eindhoven

Voorstel: De VR draagt het HB op met RDI in overleg te gaan over een eerlijkere verdeling aan de handhavingskosten over de verschillende repeater-vergunningen

Probleem omschrijving:

Enkele repeaters zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de verstoringen waarvoor handhavingskosten worden berekend door RDI. Andere repeaters betalen mee aan het oplossen van problemen veroorzaakt door misbruik van eerstgenoemde repeaters. Hierdoor worden bestaande, geen probleem veroorzakende repeaters, nagenoeg onbetaalbaar. Enige onbemande stations zijn hierdoor al uitgeschakeld. Repeater-experimenten zijn individuele vergunningen waarvoor collectief niet betaald zou moeten worden.

Voorgestelde oplossing:

De VERON stelt in het AO voor om de handhavingskosten te herzien en het “de vervuiler betaalt” principe toe te passen.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

n.v.t.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel `manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

n.v.t.`

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar:

n.v.t.

HB:


Voorstel 4 A28 Leiden

Voorstel: CW examen mogelijk maken in Nederland

Probleem omschrijving:

Nog steeds zijn er landen waar het verplicht is om een morseaantekening te hebben om op de HF banden actief te zijn. Zelfs binnen ons Koninkrijk. Om die aantekening bij het RDI te verkrijgen is een examen in België noodzakelijk, waar vaak een ambtenaar van het RDI toezicht houdt.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Bij het RDI bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Onbekend.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

Bijvoorbeeld via de Morse Academy in Rotterdam

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor

menskracht beschikbaar:

Zie boven.

HB:

Het moet bekend zijn dat morse-vaardigheid in Nederland niet vereist is voor het verkrijgen van een registratie, zodat voor morse-examens geen wettelijke grondslag aanwezig is. De RDI kan daar dus niet aan meewerken. Het voorstel is bij de RDI al uitgebreid aan de orde geweest en definitief afgedaan als niet mogelijk. Van Nederlands toezicht in België was geen sprake. Weliswaar is ooit een Nederlandse ambtenaar bij een Belgisch examen aanwezig geweest, maar was daar niet bevoegd om toezicht te houden.


Voorstel 5 A28 Leiden

Voorstel: Bepleiten bij het CBR/RDI voor meer aandacht bij examens voor operating praktice en regelgeving door juist en correct gebruik van de amateurfrequenties i.p.v. voor niet ter zakendoende techniek

Probleem omschrijving:

Zelfbouwers kennen en kunnen de techniek toch wel, terwijl de meerderheid meer actief is met communicatie. Ook zijn er amateurs die zich niet kunnen gedragen.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Aandacht bij de examens. In veel landen is er al een verplichting door, onder toezicht, het doen van operating praktice.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Geen.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

Onbekend

HB:


Voorstel 6 A17 Gouda

Voorstel: Electron gebruiken voor niet actuele tijdsgebonden onderwerpen.

Probleem omschrijving:

Electron wordt per 2 maanden gedrukt, hierdoor zijn actuele berichten vaak te ver terug of vooruit in de tijd bij uitkomen van het blad. Denk dan aan alle tijd gerelateerde zaken zoals overlijdensberichten, verslagen van vergaderingen en of (nationale en of internationale) overleggen, uitslagen van contesten, vossenjagen etc., maar ook actuele zaken rondom aankomende bijeenkomsten, lezingen en of aankondigingen in algemene zin.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Electon gebruiken voor niet tijdsgebonden, zijnde niet actuele zaken. Nadruk vooral op techniek gerelateerde radioamateur zaken in brede zin. Alle andere zaken publiceren op de website, actueel, goed vindbaar op de website. Standaard verwijzingen in Electron opnemen naar de desbetreffende rubrieken op de website.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van de oplossing:

Neveneffect is dat Electron meer gebruikt wordt voor technische achtergronden en of praktische zaken die onze hobby in brede zin kenmerkt. Kosten voor verzenden, het drukken neemt af, materialen zoals inkt en papier worden bespaard. Een neveneffect kan zijn dat de verschijningsdata mogelijk kan verminderen b.v. 2-maandelijks maar dan meer inhoudelijk gevuld kan worden met radioamateur gerelateerde zaken. Hier zou dan ook de kosten voor druk en verzending mee kunnen worden bespaard.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel manpower is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

De oplossing zal een verschuiving geven in redactionele werkzaamheden. Kosten kunnen worden verminderd zoals aangegeven (verzendkosten, papier etc). Opbrengsten zijn meer websitebezoek, wat meer inkomsten kan gaan generen die nu in het blad plaatsvinden (advertenties). De leden kunnen eerder kennisnemen van actuele zaken. Leden kunnen gericht gaan kennisnemen van actuele informatie.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor mankracht beschikbaar:

De opmaak van het blad zal minder worden en artikelen of nieuwsitems kunnen direct geplaatst worden op de website.

HB:

Mededelingen namens het bestuur van A63

5 februari 2024: Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden

Allereerst iedereen nog de beste wensen voor het net gestarte nieuwe jaar!

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is op MAANDAGAVOND 5 februari 2024. Dit is dan tevens onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering.

Bij deze de officiële uitnodiging:

Uitnodiging

voor de

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering 2024

op

maandag 5  februari 2024

 

Hierbij nodigt het bestuur van de VERON Afdeling A63 – Friese Wouden

alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse huishoudelijke vergadering

op maandag 5 februari 2024 in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretaris 2023
 4. Jaarverslag penningmeester 2023 en begroting 2024
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Verkiezing kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar:
  1. Algemeen bestuurslid Dick van Ens, PA1DE

(tegen-) Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris

 1. Voorstellen VERON verenigingsraad (VR) 2024
 2. Agenda A63 voor 2024
 3. Rondvraag
 4. Sluiting, aansluitend onderling QSO

Na het min of meer officiële gedeelte is er voldoende tijd voor onderling QSO. De consumpties zijn deze avond op kosten van de afdeling.

De jaarlijkse huishoudelijke vergadering is een belangrijke bijeenkomst van onze afdeling. Tijdens de jaarvergadering kunnen jullie kenbaar maken wat jullie van de afdeling verwachten en kunnen jullie meepraten en meebeslissen over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt jullie komst dus zeer op prijs.

Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 5 februari a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19:30 en de zaal is open vanaf 19:00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

Mededelingen namens het bestuur van A63 december 2023

Terugblik op het A63-afdelingsjaar 2023

Aan het einde van het kalenderjaar weer een kleine terugblik op de activiteiten binnen onze afdeling in de afgelopen periode.

Afdelingsbijeenkomsten

In 2023 zijn we viermaal samengekomen in De Buorskip in Beetsterzwaag, dit jaar zijn we overgestapt op de maandagavond. 6 februari hebben we onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. 3 april heeft Simon Bijlsma, PA7SB een interessante presentatie gegeven over meteor scatter met de camras websdr. Na de vakantieonderbreking heeft Teun Tollenaar op 18 september een lezing verzorgt over inductieverlichting.  En tot slot hebben we op 20 november 2023 een avond gehad met veel onderling QSO en bespreken van elkaars projectjes. Met gemiddeld zo’n 20 aanwezigen werden deze avonden goed bezocht en we hebben inmiddels besloten deze opzet in 2024 voort te zetten.

Friese Radio Markt (FRM)

Zaterdag 27 mei was het weer tijd voor de Friese RadioMarkt. Alweer voor de 43ste keer heeft de FRM-commissie het samen met de vele vrijwilligers voor elkaar gekregen een prachtige dag te organiseren. Met ruim 1200 bezoekers en fantastische weersomstandigheden, kunnen we weer terugkijken op een geslaagde FRM. Naast het struinen langs de ruim 100 kramen, komen veel bezoekers voor de gezelligheid en het onderlinge contact. Dit alles in en rond De Bourskip in Beetsterzwaag.

Het bestuur van A63 bedankt wederom de FRM-commissie voor de perfecte organisatie maar ook zeker alle trouwe vrijwilligers van harte voor hun inzet. Zet de datum voor volgend jaar maar alvast in de agenda: 25 mei 2024.

Contestgroep PI4M

De contestgroep PI4M heeft traditiegetrouw ook dit jaar weer deelgenomen aan de belangrijkste jaarlijkse contest; de CQWW SSB eind oktober. Ook nu weer hebben ze weer nieuwe dingen getest om zichzelf te verbeteren maar ook sommige dingen vereenvoudigd om het zichzelf makkelijker te maken. Station automatisering blijft daarbij een speerpunt.

Om de positie op 10 meter te verbeteren heeft Tamme, PA3GJD een nieuwe zes elements beam voor deze band gemaakt. Deze beviel extreem goed, Tamme bedankt

A63 was ook weer vertegenwoordigd tijdens de Elfstedencontest op 19 november jl. Laurens, PD9X en Bert, PA1BK deden weer mee vanuit Stavoren dit jaar. Hopelijk kan de nummer 1 positie op beide banden; 2 en 80 meter van 2022, worden geprolongeerd hi.

 

Wat zijn de plannen voor 2024?

Vanaf februari starten we weer met de afdelingsbijeenkomsten. De inhoud, frequentie en weekdag houden we gelijk, afgelopen jaar is ons dit goed bevallen.

De vastgestelde data voor de afdelingsbijeenkomsten in 2024 zijn als volgt:

Maandagavond 5 Februari              Jaarvergadering!

Maandagavond 8 April                    Lezing

Maandagavond 16 September       Lezing

Maandagavond 25 November        Projecten en onderling QSO

 

Zet ze dus maar alvast in de agenda. Details over hoe we deze avonden gaan invullen volgt nog maar we willen wel weer graag zo veel mogelijk met de kennis en inbreng van onze eigen leden werken. Dus meld je aan als je wat leuks te vertellen hebt of wilt demonstreren! Maar ook als je ideeën hebt voor bijvoorbeeld een gezamenlijk afdelingsproject.

Ongeveer een week voor de afdelingsbijeenkomst sturen we altijd een e-mailnotificatie naar alle leden met de aankondiging. Ook is e.e.a terug te vinden in de agenda op onze website a63.veron.nl.

De locatie is ongewijzigd; zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Inloop is vanaf 19:00 uur en aanvang is 19.30. We streven naar een eindtijd van rond de 22:00. 

 

Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst zal zijn op maandagavond 5 februari 2024 Tijdens deze avond staat de jaarvergadering weer op het programma. We gaan uiteraard de financiële en organisatorische stukken behandelen en zijn er bestuursverkiezingen nodig. Aftredend zijn ondergetekende, secretaris (en waarnemend voorzitter); Bert Kamminga PA1BK en algemeen lid; Dick van Ens PA1DE. Op moment van schrijven zijn beiden nog herkiesbaar hi.

Tegen- en nieuwe kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. Voor deze jaarvergadering volgt nog een aparte, officiële uitnodiging.

Verenigingsraad van de VERON op zaterdag 20 april 2024

De VERON VR staat ook weer in onze agenda. Een belangrijk onderdeel van de VR zijn de voorstellen van de afdelingen, dit is bij uitstek onze mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van en uitvoering daarvan door het hoofdbestuur (HB) van de VERON. Mochten jullie VR voorstellen hebben, dan graag met ondergetekende contact opnemen. Er is namelijk een strakke procedure en er zijn enige aanvullende voorwaarden met betrekking tot het doen van voorstellen. Er is een invulformulier beschikbaar om dit proces te stroomlijnen en te vereenvoudigen. De sluiting van de inzending van voorstellen door de afdelingen is 1 februari 2024.

VAS – VERON Administratie Systeem

Tot slot willen we graag nog even jullie aandacht vestigen op het VAS, het VERON-ledenadministratiesysteem. Via dit online systeem kunnen jullie je eigen contactgegevens inzien zoals die bekend zijn bij de VERON en eventueel wijzigen en aanvullen waar nodig. Ons verzoek aan jullie is je eigen gegevens hier zo goed als mogelijk up to date te maken en te houden. Voor ons als afdelingsbestuur heeft dit als voordeel dat we een goed overzicht hebben van de samenstelling van het ledenbestand en op basis hiervan onze communicatie kunnen inrichten. Met name telefoonnummers, geboortedatums en e-mailadressen ontbreken veelal.

Inloggen kan via https://vas.veron.nl

 

 

 

 

 

Heb je nog nooit toegang gehad, dan kun je je e-mailadres registreren bij het Centraal Bureau, e-mail: centraalbureau@veron.nl. Het verkrijgen van toegang is daarna volledig geautomatiseerd. Om voor de eerste keer toegang te krijgen is klikken op “wachtwoord vergeten?” voldoende. Hierna wordt een scherm getoond waar je je lidmaatschapsnummer kunt invullen. Vervolgens stuurt het VERON Administratie Systeem een e-mail naar je geregistreerde e-mailadres. Die e-mail bevat je gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je je kunt aanmelden. Het lidmaatschapsnummer staat vermeld op je lidmaatschapskaart en is ook te vinden op het adreslabel van de Electron. Let hierbij op dat een “voorloop-nul” ook moet worden ingevoerd.

Hieronder een screen shot van hoe het VAS eruit ziet.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl