PD112MKNN

Een special call en waarom deze call,

Een paar jaar terug kwam ik in contact met een familielid, die werkzaam is als communicatie-professional bij de Meldkamer Noord Nederland in Drachten en bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Toen kwam het idee bij me boven om op de speciale Europese 112 dag die jaarlijks gehouden wordt uit te komen met een call om zo ook op onze amateur banden het werk van de meldkamers te promoten.

De special call aangevraagd en vanaf de kerst actief geweest op diverse banden. Ook deze keer ben ik weer zo nu en dan actief met deze special call en hoewel de corona crisis nog wel eens roet in het evenement kan gooien heb ik besloten om op onze amateurbanden wel de call in de lucht te brengen. Vanaf 18 december 2020 tot 13 februari 2021 zal ik regelmatig actief zijn op op 2 meter en 70 cm maar ook op DMR en HF. Ook een verbinding via een repeater en tijdens amateur rondes zijn voor mij geldig, dus zo simpel mogelijk. Ik doe alle keren een melding op een DX cluster dus met de zoekfunctie weet je zo of ik actief ben en mogelijk welke frequentie. Op qrz.com staat deze call ook genoemd met enige informatie over de meldkamer.

Het team van de meldkamer bestaat uit ongeveer 300 medewerkers van politie, brandweer en ambulancezorg die 24 uur per dag en zeven dagen in de week in wisselende diensten hun werk doen. Ze komen uit heel Noord-Nederland. Het werken bij de meldkamer spreekt voor velen tot de verbeelding. Als centralist ben je immers een specialist, je moet heel snel kunnen beslissen wat je met een melding moet doen. Je zult begrijpen dat juist nu tijdens de corona crisis een zwaar beroep gedaan wordt op alle medewerkers en juist daarom is een beetje extra aandacht voor hun goede werk welkom.

Voor meer informatie over de meldkamer: www.mknn.nl en facebook, twitter en Instagram. Via twitter doet de meldkamer wekelijks een #TipvandeCentralist

Deze promotie doe ik op persoonlijke titel dus geen directe link met MKNN

Misschien tref ik je ergens op een frequentie, een speciale QSL kaart is verzekerd (via QSLbureau)
Graag tot werkens,
Roel PD112MKNN

1000ste Friese Wouden Ronde, en 2000ste 10 meter ronde

1000 en 2000 rondes leiden, niet niks.

Afgelopen maand december was er een mijlpaal op onze amateurbanden.
Auke PD2AWD hield de 1000e Friese wouden ronde op 144.340 MHz in SSB en voor Sip was het zelfs de 2000e 10 meter ronde op 29.550 MHz. Dat dit een mijlpaal genoemd kan worden staat als een paal boven water. Voor Auke is dit begonnen ergens in 2001 en voor Sip in 1982 In 2011 is dit tijdens een reünie van de oude Mouneploeg groep PI4MPD herdacht en de beide heren kregen een oorkonde als dank voor deze bijzondere gebeurtenis. In 2005 bij de 200e en 1200e ronde kregen de inmelders een speciale QSL kaart thuisgestuurd. Ook deze keer kreeg iedere inmelder via de mail een certificaat. Voor de beide rondeleiders is er een speciale oorkonde geregeld. Nog nooit mee gedaan met deze ronde’s? Kom je eens inmelden op de vrijdagavond 21.00u op 144.340 MHz usb bij Auke of bij Sip op zaterdagavond 21.00u 29.550 MHz Fm.

Beide heren bijzonder dank voor jullie jarenlange inzet.
Roel Pd0oyf

Nieuwsbrief december 2020

Hier kunt u de nieuwsbrief van december 2020 downloaden.

 

Fijne feestdagen en een goed nieuwjaar

SK Ab van Acquoij PA0AVA

Op 04 december is SK gegaan,

Ab van Acquoij  PA0AVA

Ab was een trouw en actief lid, zo zat hij in het bestuur van de afdeling A63 en regelde hij jaren de leesportefeuille en zat ook meerdere malen in diverse commissies. Ab is 83 jaar geworden.

Johannes Blom gaf een interview in Sa.

Lees het interview:

 

SK Geert Hoekstra PA0VOK

Ons bereikt het trieste nieuws van het overlijden van Geert Hoekstra PA0VOK op de leeftijd van 84 jaren.

 

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling 63 “de Friese Wouden”

 

Nieuwsbrief augustus

 

Mededelingen namens het bestuur van A63

De afdelingsbijeenkomst van 1 september 2020 GAAT NIET DOOR!

Onder andere na inventarisatie van de te verwachten opkomst en de adviezen die ons bereiken, zien we ons helaas genoodzaakt de afdelingsbijeenkomst van 1 september toch af te gelasten. Uit de ontvangen reacties blijkt helaas dat veel reguliere aanwezigen het nog niet aandurven samen te komen.

Gezien de actuele situatie met de vele Covid-19 (Corona) besmettingen en bijbehorende risico’s, is dit begrijpelijk. Omdat niet valt te verwachten dat dit op korte termijn zal verbeteren, komen alle afdelingsbijeenkomsten daardoor voor de rest van 2020 te vervallen.

We zullen dus pas in januari 2021 weer een afdelingsbijeenkomst proberen te organiseren. Uiteraard geheel afhankelijk van de situatie rond die tijd. We zullen jullie hierover uiteraard tijdig informeren. Dit zal gebeuren via de CQ Friese Wouden en via onze website, a63.veron.nl

Mochten er mensen zijn die behoefte hebben aan een tussentijdse QSL bezorg- en/of afhaalmogelijkheid, laat dat dan maar even weten via een e-mail aan ondergetekende. We hebben wat prille plannen voor alternatieve vormen van QSL distributie (ophalen/brengen), afhankelijk van de behoefte.

Het spijt ons dat we elkaar op korte termijn niet kunnen treffen. We kijken overigens nog wel naar andere contactmogelijkheden en houden jullie daarover op de hoogte. Verder wensen wij jullie natuurlijk alle goeds toe.

Blijf gezond en tot snel!

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl