Mededelingen namens het bestuur van A63

5 februari 2024: Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden

Allereerst iedereen nog de beste wensen voor het net gestarte nieuwe jaar!

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is op MAANDAGAVOND 5 februari 2024. Dit is dan tevens onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering.

Bij deze de officiële uitnodiging:

Uitnodiging

voor de

Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering 2024

op

maandag 5  februari 2024

 

Hierbij nodigt het bestuur van de VERON Afdeling A63 – Friese Wouden

alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse huishoudelijke vergadering

op maandag 5 februari 2024 in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretaris 2023
 4. Jaarverslag penningmeester 2023 en begroting 2024
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Verkiezing kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar:
  1. Algemeen bestuurslid Dick van Ens, PA1DE

(tegen-) Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris

 1. Voorstellen VERON verenigingsraad (VR) 2024
 2. Agenda A63 voor 2024
 3. Rondvraag
 4. Sluiting, aansluitend onderling QSO

Na het min of meer officiële gedeelte is er voldoende tijd voor onderling QSO. De consumpties zijn deze avond op kosten van de afdeling.

De jaarlijkse huishoudelijke vergadering is een belangrijke bijeenkomst van onze afdeling. Tijdens de jaarvergadering kunnen jullie kenbaar maken wat jullie van de afdeling verwachten en kunnen jullie meepraten en meebeslissen over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt jullie komst dus zeer op prijs.

Dus graag allemaal tot ziens op maandagavond 5 februari a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19:30 en de zaal is open vanaf 19:00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63