Joeke van der Velde PA0VDV SK (30-11-2023)

Op donderdag 30 november is op 93 jarige leeftijd Joeke van der Velde, PA0VDV helaas SK geworden.
Joeke is een bekende OM binnen de VERON A63 – Friese Wouden.
Maar ook op landelijk en zelfs internationaal niveau worden de activiteiten van Joeke nog steeds gewaardeerd en herinnerd.

Joeke is jarenlang lid geweest van het VERON hoofdbestuur en heeft  tevens gefungeerd als voorzitter van het Trafficbureau. Ook heeft hij lang zijn bijdrage geleverd aan de IARU R1 Intruder Watch als reporter. Voor A63 was hij tot voor kort regelmatig afgevaardigde tijdens de jaarlijkse Verenigingsraad.

Joeke is erelid van de VERON en Koninklijk onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Joeke was een enthousiast CW-er, lid van de High Speed CW-club en veelvuldig deelnemer aan diverse contesten. Ook was hij diverse keren actief vanuit Curaçao als PJ2/PA0VDV.

Samen met Marry, met wie Joeke ruim 65 jaar getrouwd was, woonden ze tot voor kort op een idyllisch plekje op de Dellebuursterheide wat voor een zendamateur tevens een droom QTH geweest moet zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens leden en bestuur van de VERON A63 – Friese Wouden
Bert Kamminga, PA1BK
Secretaris VERON A63


Martin Bak PA0MBD SK (23-10-2023)

 


G.J. van der Bijl PE1JAM SK (10-2023)

Woonde in Heerenveen.


Lammert te Nijenhuis PD0GGB SK (20-09-2021)

Oud bestuurslid, penningmeester A63


Geert Hoekstra PA0VOK SK(21-09-2020)

 


L.J. van der Holst PA0TUM SK (08-2018)


Marten de Jong PA3FBE SK (10-07-2018)

Marten is heel lang radiozendamateur geweest en heeft vele jaren in Lippenhuizen gewoond. Hij deed mee aan vele
amateur-rondes, zoals o.a. de 2 meter ssb ronde en ook de 10 meter fm ronde, hij wist altijd wel iets te vertellen
over zijn projecten met antennes. Samen met Anne PE1RGI, Tjeabele PE1HJP en Tom PE1ASJ ook regelmatig te
horen op 6 meter. Marten was eigenlijk altijd wel van de partij.
In 2014 werd het duidelijk dat het zelfstandig wonen eigenlijk niet langer kon, samen met Dieuwke en de kinderen
werden plannen gemaakt om te verhuizen naar een bejaardenwoning. Hier konden ze, toch nog met enige mate van
zelfstandigheid wonen. De hobby moest natuurlijk mee, want dat was zijn verbinding met de buitenwereld.
Eind 2014 was het dan zover, de verhuizing naar woonzorg ‘Rispinge’ in Drachten. De antennemast kon niet mee en
dat viel zwaar bij Marten, het voelde een beetje als afscheid van zijn hobby. Gesprekken met het beheer van ‘Rispinge’
zorgden er voor dat er uiteindelijk wel een antenne geplaatst mocht worden. Een sprietje voor 2/70 dat moest toch
wel kunnen. Merten ging zich na enige tijd weer inmelden in verschillende rondes, ja zelfs in de muntronde was hij
zo nu en dan weer te horen.
Op onze afdelingsavonden was Marten bijna altijd van de partij met zijn vaste taxichauffeur, Aebele de Jager PE1CDI
die hem later ook nog uit Drachten haalde om toch maar naar Beetsterzwaag te kunnen. Later ging dit helaas ook
niet meer.
We zullen Marten PA3FBE herinneren met zijn kenmerkende stem en spraak in onze rondes. Een betrokken en
gewaardeerde zendamateur is van ons heen gegaan.
Het bestuur, en leden van de afdeling A63 wensen Dieuwke, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte in het verlies
van Man, Pa, Opa.


Geert van Sloten PA0NN SK (20-06-2018)

Geert is een groot deel van zijn actieve leven lid geweest van de VERON, de laatste jaren echter niet meer. Op de
rouwkaart heeft zijn XYL zijn QSL kaart met “Call-letters” en de toevoeging “Silent Key” laten opnemen.


Marten de Rapper PA0PIY SK (01-06-2018)

Marten was woonachtig in Roden.