SK Lammert te Nijenhuis PD0GGB

Oud bestuurslid, penningmeester A63

SK  Geert Hoekstra PA0VOK

Oerterp 21 septimber 2020

SK

In augustus 2018 is overleden oud lid:

L.J. van der Holst PA0TUM


SK

Dinsdag 10 juli 2018 is overleden lid van de afdeling A63

Marten de Jong PA3FBE

Marten is heel lang radiozendamateur geweest en heeft vele jaren in Lippenhuizen gewoond. Hij deed mee aan vele
amateur-rondes, zoals o.a. de 2 meter ssb ronde en ook de 10 meter fm ronde, hij wist altijd wel iets te vertellen
over zijn projecten met antennes. Samen met Anne PE1RGI, Tjeabele PE1HJP en Tom PE1ASJ ook regelmatig te
horen op 6 meter. Marten was eigenlijk altijd wel van de partij.
In 2014 werd het duidelijk dat het zelfstandig wonen eigenlijk niet langer kon, samen met Dieuwke en de kinderen
werden plannen gemaakt om te verhuizen naar een bejaardenwoning. Hier konden ze, toch nog met enige mate van
zelfstandigheid wonen. De hobby moest natuurlijk mee, want dat was zijn verbinding met de buitenwereld.
Eind 2014 was het dan zover, de verhuizing naar woonzorg ‘Rispinge’ in Drachten. De antennemast kon niet mee en
dat viel zwaar bij Marten, het voelde een beetje als afscheid van zijn hobby. Gesprekken met het beheer van ‘Rispinge’
zorgden er voor dat er uiteindelijk wel een antenne geplaatst mocht worden. Een sprietje voor 2/70 dat moest toch
wel kunnen. Merten ging zich na enige tijd weer inmelden in verschillende rondes, ja zelfs in de muntronde was hij
zo nu en dan weer te horen.
Op onze afdelingsavonden was Marten bijna altijd van de partij met zijn vaste taxichauffeur, Aebele de Jager PE1CDI
die hem later ook nog uit Drachten haalde om toch maar naar Beetsterzwaag te kunnen. Later ging dit helaas ook
niet meer.
We zullen Marten PA3FBE herinneren met zijn kenmerkende stem en spraak in onze rondes. Een betrokken en
gewaardeerde zendamateur is van ons heen gegaan.
Het bestuur, en leden van de afdeling A63 wensen Dieuwke, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte in het verlies
van Man, Pa, Opa.


SK

Woensdag 20 juni 2018 op 85 jarige leeftijd is overleden, oud lid van de afdeling A63,

Geert van Sloten PA0NN

Geert is een groot deel van zijn actieve leven lid geweest van de VERON, de laatste jaren echter niet meer. Op de
rouwkaart heeft zijn XYL zijn QSL kaart met “Call-letters” en de toevoeging “Silent Key” laten opnemen.


SK

Vrijdag 1 juni 2018 is overleden afdelingslid van A63,

Marten de Rapper PA0PIY

Marten was woonachtig in Roden.