VERON afdeling A63 – De Friese Wouden.

Op 11 december 1984 is tijdens een vergadering besloten tot het oprichten van een nieuwe afdeling met de naam:

VERON, afdeling 63 “De FRIESE WOUDEN”. In de brief van het Hoofdbestuur van de VERON d.d. 13 mei 1985 ging de Verenigingsraad akkoord met het voorstel betreffende bovengenoemde oprichting.

Onze afdeling.

De VERON afdeling A63 – De Friese Wouden omvat ruwweg het gebied ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal en ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle en de provinciale grens.

Onze locatie.

Afdeling A63 beschikt niet over een eigen verenigingsruimte, onze afdelingsavonden worden gehouden in zalencentrum ”De Buorskip” te Beetsterzwaag.

Adresgegevens:

De Buorskip,
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag.

www.debuorskip.nl

Onze verenigingsavonden.

Het komende jaar, 2023 willen we bij wijze van proef, de afdelingsbijeenkomst van de vrijdag naar de maandag verplaatsen.

Dit in de maanden februari, april, september en november.

Wat is er zoal op verenigingsavonden te doen:

  • QSL kaarten service.
  • Lezingen.
  • Ervaringen uitwisselen.
  • En gewoon gezellig een praatje maken over de hobby.

 

VERON afdeling A63 – De Friese Wouden.

Formeel vertegenwoordigd door:

Stichting Radiozendamateurs Friese Wouden.
KvK nummer: 01179915