VERON afdeling A63 – De Friese Wouden

Op 11 december 1984 is tijdens een vergadering besloten tot het oprichten van een nieuwe afdeling met de naam: VERON, afdeling “De FRIESE WOUDEN”. In de brief van het Hoofdbestuur van de VERON d.d. 13 mei 1985 ging de Verenigingsraad akkoord met het voorstel betreffende bovengenoemde oprichting.

Onze afdeling

De VERON afdeling A63 – De Friese Wouden omvat ruwweg het gebied ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal en ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle en de provinciale grens.

Onze locatie

Afdeling A63 beschikt niet over een eigen verenigingsruimte, onze afdelingsavonden worden gehouden in zalencentrum ”De Buorskip” te Beetsterzwaag.

Adresgegevens

De Buorskip
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag

www.debuorskip.nl

Onze verenigingsavonden

Het komende jaar, 2022 willen we bij wijze van proef, de afdelingsbijeenkomst van de dinsdag naar de vrijdag verplaatsten. Dit in de maanden februari, april, mei, september en november.

Wat is er zoal op verenigingsavonden te doen:

  • QSL kaarten service
  • Lezingen
  • Ervaringen uitwisselen
  • En gewoon gezellig een praatje maken over de hobby

 

VERON afdeling A63 – De Friese Wouden

Formeel vertegenwoordigd door:

Stichting Radiozendamateurs Friese Wouden
KvK nummer: 01179915