De VERON EMC-EMF commissie

De doelstelling van de EMC-EMF commissie is leden van de VERON bij te staan met het oplossen en ook het voorkomen van elektromagnetische storingen, die bij het uitoefenen van deze amateurdienst kunnen optreden. Tevens kan zij adviseren over milieu- en gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden waarmee radioamateurs te maken hebben.

Voor de afdeling A63 is op dit moment Jan Janssen, PA0JMG het aanspreekpunt. Hij beheert ook de ontstoringskoffer.

Jan is via E-mail te bereiken: bci.koffer@a63.org