Artikelen door Redactie

CQ Friese Wouden email check & Interesse onderzoek

Geacht afdelingslid van de VERON afdeling A63 of lezer van de CQ Friese Wouden, Zoals al enige keren is aangegeven in de CQ Friese Wouden en op de afdelingsvergadering is de enquete inmiddels verstuurd naar de leden en de overige lezers van CQ Friese Wouden. Iedereen alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst […]

Burgemeester opent 40e Friese Radio Markt

Burgemeester Ellen van Selm opent de 40e Friese Radio Markt in Beetsterzwaag. Zaterdag 26 mei in Beetsterwaag werd de 40e Friese radiomarkt gehouden en klokslag 09.00 opende de Burgemeester van Opsterland de markt met een korte toespraak waarin ze de wachtende bezoekers welkom heette en vertelde dat het de 40e markt is die in al […]