Artikelen door Redactie

Open monumentendag met als thema, verbinding.

Op 14 september aanstaande vindt de Open Monumentendag plaats. In Smallingerland worden op die zaterdag veel evenementen georganiseerd waarbij het centrale thema “verbinden” is. De organisatie is in handen van de stichting Smelne’s Erfskip, in samenwerking met de gemeente Smallingerland. Mijn buurman, P. Modderman, is bestuurslid van Smelne’s Erfskip en heeft mij gevraagd of onze […]

Contestgroep PI4M

Donaties voor PI4M kraam tbv voor de Friese Radio Markt Afgelopen jaren zijn wij erg gesteund door de leden van a63 met inbreng voor onze kraam van de contestclub PI4M. Oude radio’s, antennes, computer accesoires, voedingen en bossen coax etc. Dit jaar is de inbreng helaas niet groot genoeg om een kraam te vullen. Kijkt u […]

Friese Radio Markt te Beetsterzwaag.

Informatie over de Friese Radio Markt te Beetsterzwaag. 44ste Friese Radiomarkt in Beetsterzwaag. Inmiddels zijn de commissieleden alweer actief bezig met de voorbereidingen voor het organiseren van de 44ste Friese Radiomarkt. Ook deze keer verwachten we, net als voorgaande jaren, weer veel bezoekers uit het hele land, en ook vanuit het buitenland komen de radiozendamateurs […]

Medewerker(sters) Friese Radio Markt 2024

Binnenkort is het weer zover onze 44e FRM (Friese Radio Markt) op 25 mei 2024. De voorbereiding van de markt gaat als een speer, al zeg ik het zelf, de standhouders bezetting is al voor ruim 75% bevestigd. Hekken zijn geregeld, marktkramen zijn geregeld, uiteraard is de vergunning geregeld, en de kassahokjes bij de gemeente […]

Amandement op VR voorstellen

Mededelingen namens het bestuur van A63 VERON Verenigingsraad (VR) – Amendement op VOORSTELLEN Zoals eerder aangekondigd, gaan we in de pauze van de afdelingsbijeenkomst van 8 april as de stemming van de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VR) afhandelen. We gaan de voorstellen niet inhoudelijk bespreken maar alle aanwezige leden van A63 krijgen de gelegenheid […]

Mededelingen bestuur VERON A63

8 april 2024: afdelingsbijeenkomst VERON A63 – Friese Wouden De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is op MAANDAGAVOND 8 april 2024. Deze avond komt Joop van der Does (PA3JD) uit Dedemsvaart een lezing geven over de ontwikkeling en toepassing van radar in de luchtoorlog boven Noord-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joop is een expert op het gebied van […]

Mededelingen namens het bestuur van A63

5 februari 2024: Jaarvergadering VERON A63 – Friese Wouden Allereerst iedereen nog de beste wensen voor het net gestarte nieuwe jaar! De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is op MAANDAGAVOND 5 februari 2024. Dit is dan tevens onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Bij deze de officiële uitnodiging: Uitnodiging voor de Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering 2024 op maandag 5  februari 2024 […]

Mededelingen namens het bestuur van A63 december 2023

Terugblik op het A63-afdelingsjaar 2023 Aan het einde van het kalenderjaar weer een kleine terugblik op de activiteiten binnen onze afdeling in de afgelopen periode. Afdelingsbijeenkomsten In 2023 zijn we viermaal samengekomen in De Buorskip in Beetsterzwaag, dit jaar zijn we overgestapt op de maandagavond. 6 februari hebben we onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. 3 […]