Amandement op VR voorstellen

Mededelingen namens het bestuur van A63

VERON Verenigingsraad (VR) – Amendement op VOORSTELLEN

Zoals eerder aangekondigd, gaan we in de pauze van de afdelingsbijeenkomst van 8 april as de stemming van de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VR) afhandelen. We gaan de voorstellen niet inhoudelijk bespreken maar alle aanwezige leden van A63 krijgen de gelegenheid schriftelijk met behulp van stemformulieren hun stemmen uit te brengen. Aan het eind van de avond zullen we het voortvloeiende stemgedrag van A63 bekend maken.

Het is dus belangrijk dat iedereen vooraf de voorstellen doorneemt en zijn stemgedrag bepaald.

Eerder stuurden wij al de ZES (6) voorstellen welke dit jaar in de VR zullen worden ingebracht. Overigens zijn de voorstellen inmiddels ook terug te vinden in de april editie van de Electron.

Hieronder volgen een tweetal (2) amendementen op voorstel vier als aanvulling:


Door A13 Eindhoven is een amendement ingebracht op voorstel 4. Het amendement luidt als volgt:

Amendement 4a:

De VR draagt het HB op om te onderzoeken of het mogelijk is of CW-examens door een externe partij afgenomen kunnen worden waarbij de resultaten door de RDI erkend en vermeld kunnen worden op het registratiebewijs.

Motivatie van dit amendement:

In het voorstel van de afdeling Leiden staat benoemd dat het doel is bij de RDI te bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren.

Zoals te lezen is in het naschrift van het HB is een voortrekkersrol van de hierin RDI uitgesloten, dit voorstel is daardoor al bij voorbaat gedoemd te mislukken.

De theorie-examens worden door een externe partij, het CBR, afgenomen en de resultaten hiervan worden door de RDI erkend.

Een dergelijke manier van werken zou ook voor CW mogelijk moeten zijn.


Door A22 Zuid-Limburg is eveneens een amendement ingediend op voorstel 4. Het amendement luidt als volgt:

De huidige formulering van voorstel 4 plaatste ons voor problemen. Wij stellen daarom voor om het voorstel te amenderen.

Oorspronkelijke formulering: Bij het RDI bepleiten om dit examen in Nederland te organiseren.  Onze aanname is dat met “dit” een morse examen wordt bedoeld.

 

Amendement 4b:

Afdeling A22 Z-Limburg stelt voor het voorstel 4 als volgt aan te passen:

In overleg treden met RDI over de voorwaarden waaronder een met goed resultaat afgelegd (in Nederland) georganiseerd morse examen, wordt geaccepteerd voor de vermelding “CW included” op het registratiebewijs.

Toelichting: Het is bekend dat de wettelijke grondslag voor het RDI niet meer aanwezig is. RDI zal daarom zelf geen morse examens organiseren.

Indien RDI aangeeft wat de criteria voor de vermelding “CW included” zijn, dan is het aan de organisatoren van een morse examen om hieraan te voldoen.

***


Graag allemaal tot ziens op maandagavond 8 april a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan, PE1RWL, de sub-RQM voor A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.

Namens het bestuur:

Bert, PA1BK

Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl