Artikelen door Redactie

Mededelingen namens het bestuur van A63

Afdelingsbijeenkomst 5 oktober 2021 gaat door ZONDER controle op corona toegangsbewijs. Zoals bekend zijn per 25 september 2021 regels van kracht geworden met betrekking tot de noodzakelijkheid van corona toegangsbewijzen in bijvoorbeeld de horeca en cultuur. Aangezien wij een reguliere samenkomst houden in wijkcentrum De Buorskip, is het laten zien van een coronatoegangsbewijs niet verplicht. In […]

HF Velddagen 4 en 5 september 2021

Leden van de contestgroep PI4M gaan het komende weekend meedoen aan de VERON HF velddagen. Dit is geen harde contest competitie maar voornamelijk een gezellig experimenteer weekend. Mocht je dus zelf ook zin hebben in wat experimenteren met radio’s en/of antennes in het veld, ben je van harte welkom. Ook voor gewoon een praatje trouwens. […]

Mededelingen namens het bestuur van A63

Afdelingsbijeenkomst 5 oktober 2021 Op basis van de huidige situatie rond het COVID-19 virus (corona) en binnen de regels van de rijksoverheid met betrekking tot kleinschalige bijeenkomsten, denken wij dat het verantwoord is weer bij elkaar te komen. We gaan dus weer starten met de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten in De Bourskip in Beetsterzwaag. De eerst volgende […]

A63 JOTA /JOTI 2021

JOTA/JOTI 15 t/m 17 oktober 2021 Jamboree On The Air en Jamboree on the Internet bij Scouting Ba-ow Beetsterzwaag In dit herfstweekend van 2021 is er weer volop radio activiteit bij heel veel scoutinggroepen over de hele wereld. Scouts maken contact met elkaar via de amateurbanden en het internet. Daarnaast doen ze allerlei uitdagende activiteiten […]

Cursus N/F bij de Friese radio Amateur groep (FRAG)

De Friese Radio Amateur Groep geeft al een aantal jaren een gecombineerde N en F cursus. Ook dit najaar 2021 starten we met een cursus. De cursus is geschikt voor degene die nog weinig of niets van deze hobby weet, want we beginnen vanaf de basis kennis voor de N zendamateur en doorlopen de stof […]

Nieuwsbrief februari 2021

Mededelingen namens het bestuur van A63 Februari 2021 2021 – opnieuw een bijzondere start! Helaas zijn sinds onze laatste ‘CQ Friese Wouden nieuwsbrief’ de maatregelen ter bestrijding van de pandemie alleen nog maar strenger geworden. Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn helaas niet gunstig voor onze afdelingsactiviteiten. 1ste Bestuursvergadering A63 in 2021 Onlangs […]

PD112MKNN

Een special call en waarom deze call, Een paar jaar terug kwam ik in contact met een familielid, die werkzaam is als communicatie-professional bij de Meldkamer Noord Nederland in Drachten en bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Toen kwam het idee bij me boven om op de speciale Europese 112 dag die jaarlijks gehouden wordt uit […]

1000ste Friese Wouden Ronde, en 2000ste 10 meter ronde

1000 en 2000 rondes leiden, niet niks. Afgelopen maand december was er een mijlpaal op onze amateurbanden. Auke PD2AWD hield de 1000e Friese wouden ronde op 144.340 MHz in SSB en voor Sip was het zelfs de 2000e 10 meter ronde op 29.550 MHz. Dat dit een mijlpaal genoemd kan worden staat als een paal […]