SK Ab van Acquoij PA0AVA

Op 04 december is SK gegaan,

Ab van Acquoij  PA0AVA

Ab was een trouw en actief lid, zo zat hij in het bestuur van de afdeling A63 en regelde hij jaren de leesportefeuille en zat ook meerdere malen in diverse commissies. Ab is 83 jaar geworden.

Johannes Blom gaf een interview in Sa.

Lees het interview:

 

SK Geert Hoekstra PA0VOK

Ons bereikt het trieste nieuws van het overlijden van Geert Hoekstra PA0VOK op de leeftijd van 84 jaren.

 

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling 63 “de Friese Wouden”

 

Nieuwsbrief augustus

 

Mededelingen namens het bestuur van A63

De afdelingsbijeenkomst van 1 september 2020 GAAT NIET DOOR!

Onder andere na inventarisatie van de te verwachten opkomst en de adviezen die ons bereiken, zien we ons helaas genoodzaakt de afdelingsbijeenkomst van 1 september toch af te gelasten. Uit de ontvangen reacties blijkt helaas dat veel reguliere aanwezigen het nog niet aandurven samen te komen.

Gezien de actuele situatie met de vele Covid-19 (Corona) besmettingen en bijbehorende risico’s, is dit begrijpelijk. Omdat niet valt te verwachten dat dit op korte termijn zal verbeteren, komen alle afdelingsbijeenkomsten daardoor voor de rest van 2020 te vervallen.

We zullen dus pas in januari 2021 weer een afdelingsbijeenkomst proberen te organiseren. Uiteraard geheel afhankelijk van de situatie rond die tijd. We zullen jullie hierover uiteraard tijdig informeren. Dit zal gebeuren via de CQ Friese Wouden en via onze website, a63.veron.nl

Mochten er mensen zijn die behoefte hebben aan een tussentijdse QSL bezorg- en/of afhaalmogelijkheid, laat dat dan maar even weten via een e-mail aan ondergetekende. We hebben wat prille plannen voor alternatieve vormen van QSL distributie (ophalen/brengen), afhankelijk van de behoefte.

Het spijt ons dat we elkaar op korte termijn niet kunnen treffen. We kijken overigens nog wel naar andere contactmogelijkheden en houden jullie daarover op de hoogte. Verder wensen wij jullie natuurlijk alle goeds toe.

Blijf gezond en tot snel!

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63

secretaris.a63@veron.nl