HAMECC werkgroep.

Jan Splinter en Ketelbinkie…

 

Wat hebben die nou met elkaar te maken?! Beiden zijn historische figuren,  maar ze hebben, heel verrassend, ook nog een ander verband, ten eerste: “Hoe komt Jan Splinter door de winter” is een eeuwenoud gezegde over de behoeftige mens die moet zien te overleven.

En ten tweede: “Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam”. Een niet zo intelligent en heel zielig lied over een jongetje dat moest gaan varen om wat voor z’n moesje te verdienen!

Verband duidelijk? Nee…?

De HAMECC werkgroep staat een moeilijke maand december te wachten. Ik kom uit Rotterdam en hoorde de roep uit het beste land van de wereld, waar het bloed bruisde en de Berenburg klokte. Niet te weerstaan, dus zit dit Ketelbinkie in die werkgroep en deelt die december-noden.

Maar misschien zijn het helemaal geen noden en springt de Friese amateur-mienskip spontaan bij. De behoefte is natuurlijk duidelijk: in de maand december komen alle 11 steden en PI4ECC in de lucht en daar zijn veel operators voor nodig. Nog meer dan die nu al actief zijn.

Voor alle zekerheid plaatsen we daarom een oproep om ons te helpen en de operator-mienskip te versterken. We hebben vele tienduizenden verbindingen gemaakt met de verschillende roepnamen en daarmee ook een behoefte gekweekt bij onze tegenstations. Velen daarvan zijn gespitst om alle steden te werken en het award te behalen. En daarom moeten wij ze wel helpen door zoveel als mogelijk in de lucht te komen.

Iedere Friese amateur is welkom, er is geen grote installatie of hoge snelheid voor nodig. Iedere mode is welkom, vooral SSB en Digitaal (RTTY, PSK). Er hoeven geen uren achter elkaar aan besteed te worden, vaak is na een half uurtje de aandacht weer verdwenen. Er hoeft alleen een log ingestuurd te worden in ADIF-formaat voor verdere verwerking. Dat moet het gebruikte log-programma wel aankunnen, evenals het veranderen van roepnaam. De ene keer kan voor stad X uitgekomen worden, de andere keer voor stad Y en dat alles vanuit de eigen shack. Een binding met die stad is niet nodig.

Om te voorkomen dat dezelfde stad tegelijkertijd meerdere malen in de lucht is, moet dat halfuurtje of uurtje gereserveerd worden. Als die procedure te omslachtig wordt gevonden, kan met mij contact opgenomen worden en dan leg ik de reservering vast. Vraag ons anders even naar de mogelijkheden!

December moet het slotakkoord worden van een bijzonder geslaagd evenement, waar velen (de vaste operators incluis) veel plezier aan hebben beleefd. Dat we dat met z’n allen mogen afsluiten…..!

Namens de (voldane) werkgroep,

Martin/PA0MBD