Mededelingen namens het bestuur van A63

Afdelingsbijeenkomst 2 november 2021

Onze volgende en tevens laatste afdelingsbijeenkomst van dit jaar is dinsdagavond, 2 november a.s.

Deze avond zal Kor, PA0KDV het één en ander komen vertellen over de contest groep van A63. De contest groep is al sinds 2014 actief onder de call PI4M. Onder andere in de jaarlijkse CQWW contest eind oktober en ook zoveel mogelijk in de IARU R1 VHF contest in september. Ook tijdens velddagen of andere contesten wordt PI4M gebruikt door de leden van de contest groep.

Kor zal aan de hand van foto’s en wellicht video’s wat meer over de activiteiten vertellen. Maar ook over de veelal zelfgebouwde antennes, de masten, radio apparatuur en andere hulpmiddelen.
De CQWW contest is komend weekend dus ook de ervaringen in deze contest zullen aan de orde komen.

Verder is er natuurlijk weer gelegenheid tot onderling QSO en ook zal onze sub-RQM, Johan PE1RWL aanwezig zijn met de QSL-kaarten service.

We hopen uiteraard dat jullie allemaal weer zoveel mogelijk komen. Wel vragen wij jullie wel de algemeen geldende Corona maatregelen in acht te blijven nemen: bij klachten zoals hoofdpijn, hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts: blijf thuis!

Graag allemaal tot ziens op dinsdagavond 2 november a.s. in zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Van te voren aanmelden hoeft niet maar mag wel via onderstaand e-mailadres van secretaris.

Programma 2022

Wij werken nog aan het programma voor de afdelingsbijeenkomsten voor volgend jaar. De afdelingsbijeenkomst van januari zal in ieder geval de jaarvergadering zijn met onder andere de verantwoording van het bestuur over de organisatie en de financiële stukken (we zoeken overigens nog een reserve lid voor kascontrole commissie!).

Voor de overige avonden zoeken we nog naar een passende invulling met natuurlijk presentaties maar ook weer avonden met eigen inbreng. We zoeken trouwens nog iemand die iets over experimenteren met de Rasberry Pi kan vertellen. Dit hoeft echt geen gelikte PowerPoint te zijn maar een demonstratie is ook goed. Misschien een mooie aanleiding voor een afdelingsprojectje? Wordt vervolgd.

 

Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.nl